Sterk vekst i spareavtaler

Vi har nå til sammen 745.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Det er 150.000 flere enn vi hadde på samme tidspunkt i fjor, en vekst på formidable 30 prosent på ett år.

Verdipapirfondenes forening har for andre gang kartlagt antall spareavtaler blant norske personkunder, basert på innrapporterte tall fra alle våre medlemsselskap. Første gang var i september i fjor. Antall spareavtaler den gang var litt under 600.000.


- En fast månedlig spareavtale er en enkel og profesjonell måte for de fleste av oss å ta del i aksjemarkedets meravkastning på. Mange av oss har rom for å spare litt hver måned. Ved å sette disse pengene i aksjefond kan vi gradvis bygge oss opp en spareformue som gir oss betydelig økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt ved hjelp av relativt små forsakelser fra måned til måned, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Sparer mer
Også gjennomsnittlig sparebeløp per spareavtale har steget litt siden i fjor, og ligger nå på 657 kr. Samlet nettotegning fra spareavtaler har dermed vokst enda mer enn økningen i antall spareavtaler, og ligger nå på omkring 500 mill. kr. per måned. Det gir en årlig brutto tegning fra spareavtaler på hele 6 mrd. kr., mot fjorårets 4,5 mrd. kr.

- De fleste som benytter spareavtaler sparer i mer enn ett fond. Våre beregninger viser at det normale sparebeløpet per person er på mer enn 1.000 kr. i måneden, sier Ruud.

Relaterte saker