Unngå fallgruvene i egen pensjonssparing

Mange av oss vil ønske å ha mer å rutte med som pensjonist enn det vi kan regne med å få fra folketrygden og pensjonsordning fra arbeidsgiver. I så fall må vi spare på egenhånd. Ved å følge to enkle kjøreregler unngår vi de største fallgruvene ved egen sparing til pensjon.

1. Begynn tidlig: Mange venter lenger enn nødvendig med å starte pensjonssparing. Men utsettelse av sparingen er kostbart fordi pengene da får mindre tid til å ”jobbe for oss” ved å gi oss avkastning.

Jo lenger vi venter med pensjonssparingen, desto mer må vi ta av den løpende inntekten vår for å oppnå ønsket pensjonsutbetaling. Venter vi med pensjonssparing til vi har fylt 50 år vil vi måtte sette av nesten tre ganger så mye per måned for å få det samme pensjonstilskuddet som hvis vi hadde startet da vi var 40.

2. Spar i aksjefond: Jo lengre perspektiv sparing har, desto viktigere er det å ha en høy andel aksjer. Pensjonssparing er den mest langsiktige sparingen vi har. Selv noen få prosentpoengs forskjell i avkastning per år vil ha vesentlig betydning for hvor stor pensjonen din blir.

Årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjesparing er forventet å ligge mellom 3 og 6 prosentpoeng høyere enn for eksempel banksparing. Derfor er det avgjørende at aksjer utgjør en vesentlig andel av pensjonssparingen din.

Ulik risiko på kort og lang sikt
Risikoen for å tape på å spare endrer seg avhengig av om vi trenger pengene om kort tid eller ikke. Hvis du trenger pengene til noe bestemt om kort tid, bør du unngå plasseringer som svinger i verdi. Hvis du kan unnvære pengene i noen år bør du gjøre det motsatte.