Børsuro - en helbredelig lidelse

Vi aksjefondssparere må møte usikkerhet og egen uro med kunnskap, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Begynnelsen av 2008 har vært preget av bekymring for den økonomiske utviklingen fremover, forsterket av kursfall både hjemme og ute.

Naturlig å la seg skremme
VFFs månedlige befolkningsundersøkelser i samarbeid med Opinion/Makrosikt tyder på også folk flest preges av uroen. Fortsatt er det overvekt av børsoptimister blant oss nordmenn, men mange har gått fra positivt/nøytralt syn til negativt syn på børsen i løpet av siste kvartal 2007. Særlig i desember ser vi et markant fall i børsoptimismen blant folk flest.

Det er naturlig å la seg skremme av sterke kursfall i aksjemarkedene. Børsfall er aldri hyggelig for oss som sitter med andeler i aksjefond. Men vi må ikke glemme at de er helt normale, og ikke minst lønnsomme for oss som investerer langsiktig.

Kurssvingningene i aksjemarkedene er grunnen til at vi over tid kan forvente høyere avkastning på aksjeplasseringer enn på rentebærende plasseringer, slik som innskudd eller pengemarkedsfond.

Ikke la frykten vinne
Det er derfor svært viktig at vi ikke lar handlingene våre bli påvirket av de kortsiktige psykologiske svingningene vi lett blir revet med i. Erfaringsmessig taper vi mye på å forsøke å "time" kjøp- og salgstidspunkt for aksjeplasseringer.

Svært få investorer har tilgang til informasjon som gjør det mulig å tjene på markedstiming systematisk over tid. Det betyr ikke at det er umulig å treffe topper og bunner i markedet. Men det betyr at det er umulig å lykkes systematisk med dette, med mindre du alltid vet noe alle andre ikke vet.

All offentlig tilgjengelig informasjon er allerede priset inn i aksjemarkedet. Det er altså ikke mulig å systematisk tjene penger på å handle etter informasjon som alle andre kjøpere og selgere av aksjer også sitter med. Kursendringer fremover vil komme som følge av informasjon som i dag er ukjent.

Råd om fondssparing
VFF har følgende råd å gi til deg som allerede sparer i aksjefond eller som vurderer det:

Generelt

  1. Du taper på å la deg rive med av aksjemarkedets kortsiktige psykologi og spådommer om fremtidig utvikling i aksjemarkedene på kort sikt.
  2. Fokuser heller på din egen tidshorisont for sparingen og stå ved den investeringsstrategien som er tilpasset denne tidshorisonten

For deg som allerede har penger plassert i aksjefond

  1. Hvis du trenger pengene i 2008 eller i 2009 bør du innløse jevnlig i mange porsjoner frem til det tidspunktet du trenger pengene. Da reduserer du risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for salg av andelene.
  2. Hvis du ikke trenger pengene på noe bestemt tidspunkt i overskuelig fremtid bør du gjøre ditt beste for å fortrenge markedsstøyen og sitte i ro.
  3. Vær trofast mot spareavtalen din! Å stoppe spareavtalen eller redusere sparebeløpet i urolige tider fjerner mye av poenget og fordelen med spareavtalen for deg som sparer.

For deg som har langsiktige sparepenger utenfor aksjefond (minst fem år til du trenger dem):

Plasser sparepengene i aksjefond så tidlig som mulig, uten å skjele til markedssituasjonen i øyeblikket.

Er du svært urolig for utsiktene på kort sikt, men fortsatt ønsker høy forventet avkastning på sparepengene kan du starte en spareavtale som gradvis vil fase sparepengene over i aksjefondet