Fondssparing i krisetider

Her kan du lese foreningens refleksjoner om aksjefondssparing i perioder med kraftige kursfall i aksjemarkedene.

Spareråd til stryk

I perioder med kraftige kursfall i aksjemarkedene opplever vi til stadighet at enkelte såkalte børs- og spareeksperter kommer med følgende råd til aksjefondssparere:

  1. Sitt i ro med eksisterende aksjefondsandeler
  2. Ikke plassér nye penger i aksjefond nå som usikkerheten er stor

Det første rådet er godt, og ukontroversielt. Det andre rådet er imidlertid dårlig.

Følger vi dette svekker vi vår langsiktige avkastning på aksjesparing, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Fornuftig aksjesparing i gode og dårlige tider

  1. Gå gradvis inn
  2. Sitt lenge
  3. Gå gradvis ut

Møt usikkerhet med kunnskap

For noen av oss har finanskrisen vi nå står oppe i vært foreløpig siste i en lang rekke leksjoner om aksjemarkedenes uforutsigbare og i perioder dramatiske natur. Enkelte andre benytter anledningen til et fløyt i den velbrukte ”hva var det jeg sa”-luren sin. I dette landskapet kan det være vanskelig for mange fondssparere å vite hva en skal tro. Her kan du lese hva vi tror.
De tålmodige ler sist og best

Tross store svingninger og gjentatte kriser i aksjemarkedet har den langsiktige aksjefondsinvestoren fått godt betalt for å sitte rolig gjennom aksjemarkedets svingninger.