Hvorfor du bør kjøpe høns også i regnvær

Hver gang aksjemarkedene faller opplever vi at en rekke eksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. De sår i fruktbar jord: Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder. Dette sparemønsteret svekker vår langsiktige avkastning.

Hvis vi derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom slike perioder kommer vi samlet sett bedre ut, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening i dette faktabladet.

Les også:

  • Kursfall - et dårlig kriterium for innløsning
  • Den ekstra avkastningen vi kan forvente å oppnå i aksjemarkedet kan ses på som betaling for vår evne til å sitte gjennom perioder med kursfall. Å selge seg ut under et kursfall i aksjemarkedene innebærer at vi overlater betalingen for å ta risiko til andre som er villig til å sitte med denne risikoen langsiktig.
  • Spar motsyklisk med spareavtale
  • Fondssparing på 1-2-3

Alt sammen finner du i foreningens siste faktablad om sparing i fond.

Kursfall og timing i aksjemarkedet

Les mer i foreningens siste faktablad om sparing i fond

Last ned Pdf-fil (64,954 KB)