Hvorfor du bør kjøpe høns også i regnvær

Hver gang aksjemarkedene faller opplever vi at en rekke eksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. De sår i fruktbar jord: Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder.

Dette sparemønsteret svekker vår langsiktige avkastning. Hvis vi derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom slike perioder kommer vi samlet sett bedre ut, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Hver gang aksjemarkedene faller opplever vi at en rekke eksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. De sår i fruktbar jord: Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder. Dette sparemønsteret svekker vår langsiktige avkastning. Hvis vi derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom slike perioder kommer vi samlet sett bedre ut, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.


Selv liker jeg å betegne aksjemarkedet som en evigvarende rekke kursrekorder ispedd midlertidige kursfall. Men hvis vi bare skal plassere nye penger i aksjefond i perioder utenom kursfallene - hvilket vi tenderer til å gjøre - reduseres vår langsiktige avkastning.

Dårlig aksjevær
De fleste av oss kjenner ordtaket om at det er vanskelig å selge høns i regnvær. Bildet har noen likhetstrekk med aksjemarkedet. Også aksjer ser mer pjuskete ut i "regnvær", og aksjeselskapenes inntjeningspotensial blir ofte vanskeligere å vurdere.

Den verdenskjente og svært suksessrike langsiktige investoren Warren Buffet har mange tiårs erfaring i aksjemarkedene. Han hevder at "aksjer er den eneste "varen" færre vil ha når den er billig og flest vil ha når den er dyr."

Fallende aksjekurser er riktignok ikke uten videre ensbetydende med at aksjer blir billigere der og da. Kursene faller jo gjerne som følge av at investorene frykter at aksjeselskapenes framtidige verdiskaping (eller mer presist: fremtidige kontantstrøm) blir lavere enn tidligere antatt.

Noen ganger viser det seg at frykten bare skyldes "falsk alarm." Andre ganger faller verdiskapingen før den igjen tar seg opp til nye høyder. I ettertid - det være seg etter noen uker, måneder eller år - vil derfor aksjer ofte framstå som billige da kursene falt.

Hvis ikke kjøpe nå - når da?
Etter nyttår har de globale aksjemarkedene falt kraftig. Anta at du sitter med langsiktige sparemidler, som du ikke har behov for før tidligst i 2013, eller kanskje ikke før etter 2020, og lurer på hvordan du skal forholde deg.

Mange eksperter råder deg til ikke å plassere nye midler i aksjer eller aksjefond nå, fordi markedet er preget av spesielt stor usikkerhet eller fordi de tror markedet skal videre ned på kort sikt.

Men når skal du da plassere disse midlene i aksjefond? Skal du vente til usikkerheten i markedet er blitt mindre eller bildet igjen ser mer rosenrødt ut? Problemet er at da har allerede aksjekursene steget.

Vet du best?
Det beste vil selvsagt være å gjøre aksjeplasseringer når markedet når bunnen i denne omgang, og kanskje til og med selge alt når markedet er på en midlertidig topp.

Forutsetningen for å lykkes med dette er at du over tid sitter med bedre informasjon eller har bedre evne til å tolke betydningen av eksisterende informasjon enn resten av aksjemarkedet, og helst kombinert med en viss evne til å forutse plutselige og uventede begivenheter som gir aksjemarkedet en dytt opp eller ned.

Men å råde langsiktige norske småsparere til å "time" aksjemarkedet er ikke særlig konstruktivt når all erfaring tilsier at den enkelte har lav sannsynlighet for å tjene på det, og stor sannsynlighet for å tape.

Jeg fraråder derfor forsøk på "timing" av aksjemarkedet. Ikke fordi det er umulig, men fordi det er lite sannsynlig at den enkelte vil lykkes.

Kjøp når du kan - selg når du må
Den mest fornuftige tilnærmingen til aksjemarkedet for de fleste av oss er å legge til grunn at markedet alltid er uforutsigbart på kort sikt, og at det er like vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedet de nærmeste ukene som å spå været.

I så fall blir intet tidspunkt bedre enn andre for å gå inn i aksjemarkedet. Og da blir det kun vår privatøkonomiske situasjon og tidshorisont tilknyttet egne sparebehov som bør telle når vi vurderer å tegne nye andeler eller innløse de vi har, ikke stemningen i aksjemarkedet.

Foretrekk det velprøvde
Historikken viser at vedvarende og bred tilstedeværelse i aksjemarkedene gjennom mange år gir god avkastning. Oppskriften med å plassere midler i aksjefond når du har penger å sette av på lang sikt uten noen nærmere vurderinger av markedssituasjonen er altså både velprøvd og enkel. Og empirien tilsier at du vil lykkes.

Hvorfor da prøve oppskriften med å "time" aksjemarkedene, som både krever at du må bruke tid på å følge med, og der odds'en for å lykkes ikke er på din side?

Kursfall og timing i aksjemarkedet

Les mer i foreningens siste faktablad om sparing i fond

Last ned Pdf-fil (64,954 KB)