Oppskriften på dårlig avkastning

Når aksjemarkedene faller opplever vi regelmessig i mediene at ulike spareeksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. Denne ukens DN Privatøkonomi gir oss tre ferske eksempler på slike råd. De er antakelig velment, men i praksis er dette katastrofalt dårlige råd til langsiktige sparere.

De fleste av oss kjenner ordtaket om at det er vanskelig å selge høns i regnvær. Bildet har noen likhetstrekk med aksjemarkedet. Også aksjer ser mer pjuskete ut i "regnvær", og mange blir skremt fra å satse. Det kan gjelde både ”spareeksperter” og vanlige dødelige.

Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder. Mønsteret har gjentatt seg regelmessig knyttet til børsfall de siste årene. Problemet er at både ovennevnte spareråd og et slikt tilhørende sparemønster svekker vår langsiktige avkastning.

Langsiktige sparere må stille seg følgende spørsmål: Hvis vi ikke er villig til å kjøpe aksjefondsandeler etter at kursene har falt, når er vi da villig til å kjøpe? Hvis svaret er aldri, så er det helt greit. Langsiktig aksjesparing behøver ikke være for alle.

Men hvis svaret er at vi vil vente til ”usikkerheten i markedet” er blitt mindre eller bildet igjen ser mer rosenrødt ut har vi et problem. For det første er usikkerheten alltid til stede i aksjemarkedet, den forsvinner ikke. Men det største problemet er at når ting ser mer roserødt ut har aksjekursene allerede steget, og vi som er utenfor markedet har gått glipp av avkastning.

Gjentar vi dette mønsteret over tid vil vi effektivt redusere avkastning på aksjesparingen, og kanskje så mye at den blir lavere enn bankrentene. Hvis vi derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom slike perioder kommer vi samlet sett bedre ut.

Den verdenskjente og svært suksessrike langsiktige investoren Warren Buffet har mange tiårs erfaring i aksjemarkedene. Han hevder at "aksjer er den eneste "varen" færre vil ha når den er billig og flest vil ha når den er dyr."

Fallende aksjekurser er riktignok ikke uten videre ensbetydende med at aksjer blir billigere der og da. Kursene faller jo gjerne som følge av at investorene frykter at aksjeselskapenes framtidige verdiskaping (eller mer presist: fremtidige kontantstrøm) blir lavere enn tidligere antatt.

Noen ganger viser det seg at frykten bare skyldes "falsk alarm." Andre ganger faller verdiskapingen før den igjen tar seg opp til nye høyder. I ettertid - det være seg etter noen uker, måneder eller år - vil derfor aksjer ofte framstå som billige da kursene falt.