Tenk langsiktig og spar arveavgift

Fra og med 2008 er det blitt enklere å sette opp en planmessig overføring av formue til arvinger gjennom fast sparing i for eksempel aksjefond. Dette kan spare arvingene for betydelige beløp i arveavgift.

Mange opplever det som gledelig å kunne gi sine barn og barnebarn et tilskudd til økonomien som kan hjelpe arvingene med for eksempel å finansiere deres første bolig, studier eller en lengre drømmereise.

Men istedenfor å spare til et slikt formål i eget navn med tanke på å etterlate arv til arvingene lønner det seg heller å overføre sparingen til arvingene fortløpende.

Etter en endring i arveavgiftsloven er gaver til barn og barnebarn opp til en halv ganger folketrygdens Grunnbeløp per år, tilsvarende 33 406 kroner i 2008, fritatt for arveavgift. Du trenger selvsagt ikke benytte deg av hele fribeløpet for å få avgiftsfritak.

Fritaket er utformet slik at det også gjelder fast aksjefondssparing i arvingenes navn og overføring av aksjefondsandeler du allerede eier.

Ved overføring av aksjefondsandeler trer arvingen inn i arvelaters sted, med samme kostpris som arvelater hadde og uten at det utløses gevinstbeskatning. Gevinstbeskatning skjer først når andelene selges.

Fritaksbeløpet omfatter ikke fast eiendom, andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap, eller aksjer i ikke-børsnotert AS.

Gjør det enkelt og lønnsomt
Ved å spare i aksjefond i arvingens navn vil arvingen ikke bare slippe arveavgift på disse pengene, men også ha høy forventet avkastning på sparingen. I tillegg gir sparing i aksjefond svært sterk forbrukerbeskyttelse.

Spareavtalen bidrar dessuten til et profesjonelt sparemønster uten at man må bruke mye tid og ressurser på å planlegge eller administrere sparingen. Det går helt av seg selv uten at man trenger å tenke mer på det.

Gavebrev sikrer kontroll
Hvis det er spesielle ønsker eller betingelser for bruken av gaven til arvingene kan disse gjøres kjent gjennom å skrive et gavebrev.

I gavebrevet oppgis hvem som er giver, hvem som er mottaker og hva gaven består i. I tillegg kan giver skrive hvordan midlene skal forvaltes, når arvingen skal få rådighet over midlene, hva de skal brukes til, og om det skal være særeie på midlene.

Husk at for gaver utover det årlige fribeløpet skal gavemelding leveres til Skatteetaten innen én måned etter at gaven ble gitt. Skjema for gavemelding finner du på www.skatteetaten.no

Benytt fribeløpet mens du kan
Fritaksbeløpet gir hver enkelt arvelater rom til å opprette en spareavtale på for eksempel 2.500 kroner per måned (30.000 kr. per år) til hver enkelt arving.

Da vil hver enkelt arvelater fortsatt ha litt over 3.400 kr. igjen av fritaksbeløpet per år til fødselsdags- og julepresanger til hver enkelt arving.

Ubrukt årlig fribeløp kan ikke overføres til senere år. Om du ønsker å spare så mye arveavgift som mulig på planlagte overføringer til arvingene er det derfor viktig at du tenker langsiktig og begynner overføringene så tidlig som mulig.

Jo tidligere en begynner overføringen til barn og barnebarn, desto mer vil man kunne overføre uten at det påløper arveavgift for arvingene.

I de tilfeller der arvelater er i formuesskatteposisjon, mens arvingene ikke er det vil også gradvis overføring innebære lavere formuesskatt på pengene.

Under kan du se noen konkrete eksempler:

  • Ingen planlegging: Dersom du ikke overfører noe gradvis til arvingene vil hver arving maksimalt kunne motta 250.000 kroner uten arveavgift. Det øvrige vil bli avgiftsbelagt med henholdsvis 8 prosent på arv opp til 500.000 kr., og 20 prosent på arv utoverover 500.000 kr.
  • Fem år med overføringer: I løpet av fem kalenderår vil du kunne overføre 417.000 kr. til hver arving uten at det påløper arveavgift.
  • Doble de avgiftsfrie overføringene: Dersom du benytter deg maksimalt av fritaksreglene vil det ta 7,5 år å doble beløpet som hver enkelt arving mottar arveavgiftsfritt fra hver enkelt arvelater fra 250.000 til 500.000 kr. per arving.