Skatteregler i fond 2009

Denne analysen gir en kortfattet oversikt over de sentrale skatte- og avgiftsreglene for andelseiere i verdipapirfond og generell informasjon om hvordan du kan tilpasse deg skattereglene i din fondssparing.

Innhold:

Skatteregler for andelseiere i aksje- og kombinasjonsfond

 • Utsatt gevinstbeskatning
 • Skjermingsfradrag
 • Regler for formuesbeskatning
 • Andelseiere som er aksjeselskaper

Skatteregler for andelseiere i pengemarkeds- og obligasjonsfond

 • Skattepliktige inntekter
 • Regler for fomuesbeskatning
 • Andelseiere som er aksjeselskaper
 • Ta det med ro! Riktig skatteberegning ordnes av andre

Skattekreditt gir vesentlig høyere avkastning på sikt

 • Rentefritt lån fra staten
 • Mest effekt på lang sikt

Skjermingsrente beskytter mot skjev beskatning

 • Tilsvarer bankrente etter skatt
 • Beregnes etterskuddsvis
 • Ikke fradrag for tap
 • Eksempel på beregning av skjermingsfradrag
 • Få med deg skjermingsfradraget for 2009!

Spar arveavgift gjennom årlige gavebeløp

 • Benytt fritaksbeløpet mens du kan
 • Inkluderer fondssparing
 • Gjør det enkelt og lønnsomt

Pass på Overformynderiet og Lånekassen ved overføring til umyndige og studenter!