Slår bank aksjefond på lang sikt?

17. september har Dagens Næringsliv et forsideoppslag som hevder at flertallet av aksjefond ikke har slått banksparing siste 20 år. Selv om aksjefond har gitt unormalt lav avkastning siste 20 år er dette feil.

Urealistisk høy bankrente
Dagens Næringsliv (DN) sammenligner aksjefondene med den såkalte NIBOR-renten, som er en ”grossistrente” bankene låner til seg imellom. Dette er en rente som småsparere ikke har kunnet oppnå.

Hvis vi ser på den faktiske renten norske innskuddskunder har oppnådd på sine samlede bankinnskudd i samme periode (representert ved offisiell rentestatistikk) er snittavkastningen vesentlig lavere (se tabell nederst).

Ser bort fra skattekreditten
DN tar ikke hensyn til skattereglene i sin sammenligning. Det har også betydning for utfallet. I aksjefond beskattes du ikke for gevinsten før du realiserer den, og denne skattekreditten bidrar merkbart til avkastningen i så lange investeringsperioder som 20 år.

Valg av tidshorisont
Avkastningen i aksjemarkedet er nå på et svært lavt nivå, selv når vi betrakter den over en så lang sparehorisont som 20 år. Men hva kan vi slutte fra dette?

Figuren under betrakter 20-årsavkastningen i henholdsvis aksjefond og bankinnskudd slik den har variert over tid. Fra denne grafen kan vi utlede at 20-årsavkastningen i ulike aksjefondsgrupper kun unntaksvis har ligget under bankavkastning. Vi er nå inne i en slik unntaksperiode.

Men hvis vi skal oppsummere erfaringene med aksjefond er ikke den mest nærliggende konklusjonen at bank gir best avkastning. Tvert i mot viser figuren at aksjefond slår bank i et overveldende flertall av 20-årsperiodene vi har bak oss.

Hva nå?
Spør deg selv: Slutter du å feriere i Syden hvis du opplever noe så unormalt som en sydentur med regn? Historisk har det vist seg at vi får godt betalt for å påta oss aksjemarkedets risiko i perioder etter kraftige kursfall. Og som nevnt: Vi er nå inne i en slik periode.