Vendepunkt i nordmenns aksjefondssparing

Norske personkunder har nå lagt bak seg et helt år med sammenhengende positiv nettotegning i aksjefond. Aldri tidligere har de hatt vedvarende positiv nettotegning over så lang tid, og dette kommer attpåtil i kjølvannet av den verste perioden i det globale aksjemarkedet i moderne tid.

Etter en periode på nesten 6 år med akkumulert nettoinnløsing på til sammen 13 mrd. kr. i aksjefond ble oktober 2008 et vendepunkt. Aksjemarkedene hadde knapt rukket å falle fra seg før norske privatpersoner begynte å tegne.

Og siden oktober 2008 har vi nå hatt 12 måneder med positiv nettotegning fra norske personkunder på til sammen 8,6 mrd. kr. ved utgangen av tredje kvartal, godt over halvparten av hva de innløste gjennom de foregående 6 årene.

Dermed er det tydelig at finanskrisen ikke har fratatt nordmenn viljen til løpende risiko i sin langsiktige sparing.

Erfaringene fra mer enn 100 år med historiske data fra aksjemarkedet viser at vi kan forvente å få godt betalt for å påta oss aksjemarkedets risiko i etterkant av perioder med kraftige kursfall.

De positive tegningstallene i aksjefond tyder på at en del nordmenn nå har fått med seg disse erfaringene.

Og denne adferden står i skarp kontrast til reaksjonsmønsteret i årene forut for oktober 2008, der nordmenn som oftest nettoinnløste i aksjefond etter kraftige kursfall.

Dette vendepunktet i aksjefondssparingen viser også at langsiktige sparere nå vender tilbake til tradisjonelle og gjennomregulerte spareprodukter som aksjefond.

I aksjefond er risikoen svært synlig og dermed lettere å forstå og forholde seg til. Den strenge reguleringen av aksjefond gir i tillegg svært god forbrukerbeskyttelse.

Finanskrisen har nok også gitt mange en påminnelse om verdien av god risikospredning, daglig prising og likviditet.