Aksjefond: Slik takler du uroen i finansmarkedene

De siste ukene i finansmarkedene har vært turbulente. Her får du vår anbefaling om hvordan du som sparer i aksjefond bør takle det.

Mange har uttrykt bekymring for utviklingen i europeisk økonomi fremover som følge av at flere europeiske stater har pådratt seg store gjeldsforpliktelser som de sliter med å betale tilbake. Aksjemarkedet uttrykker sin bekymring for dette og andre hendelser i form av fallende kurser.

Det er ingen grunn til å bagatellisere usikkerheten som har oppstått, ei heller kursfallene i aksjemarkedene som har akkompagnert den, men vi må samtidig huske på at usikkerhet er en naturlig del av markedsøkonomien.

Og som alltid: I det lange løp er det vår evne til hele tiden å gjøre ting litt smartere enn før som gir oss økonomisk vekst, økende levestandard og avkastning på sparepengene våre. I dette perspektivet kan til og med en krise være av det gode, dersom en legger ordtaket "Nød lærer naken kvinne å spinne" til grunn.

De iblant oss som nå sitter og tenker at de bør hoppe ut av aksjefond eller vente med å tegne nye andeler til "usikkerheten i markedet" er blitt mindre eller bildet igjen ser mer rosenrødt ut har et problem. Når ting ser mer roserødt ut igjen har nemlig aksjekursene allerede steget, og alle som er utenfor markedet har gått glipp av avkastning.

Gjentar du dette mønsteret over tid vil du effektivt redusere avkastningen på aksjesparingen din. Hvis du derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom usikre og dystre perioder kommer du forventningsmessig bedre ut.

Vi i fondsbransjen har derfor følgende råd: For aksjefondssparere med lang sparehorisont er turbulens og varierende usikkerhet i aksjemarkedet støy som du bør stenge ute for å unngå å bli revet med av aksjemarkedets kortsiktige psykologi.

Langsiktig aksjesparing innebærer at du sitter lenge i dine plasseringer for å ta del i den underliggende verdiskapingen som skjer i bedriftene. Dessuten, for å redusere risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp og salg av andeler bør du gå gradvis inn i aksjefond - og gradvis ut.

Kort oppsummert blir oppskriften dermed som følger: Gå gradvis inn, utesteng støyen og sitt lenge, gå gradvis ut.

Sannsynligheten for at det vil gå sparepengene dine vel blir på denne måten svært høy. Basert på de siste 40 års historikk fra aksjemarkedene kan vi anslå at ca 75 prosent av alle femårsperioder gir positiv avkastning i et bredt diversifisert aksjefond. Ca 95 prosent av alle tiårsperioder gir positiv avkastning, og de siste 40 år har vi ikke registrert noen negative 15-årsperioder.

Over tid kan vi forvente at vi får ekstra godt betalt for å utsette sparepengene våre for aksjemarkedets risiko. Det er ingen garanti, men sannsynligheten er høy. Det er derfor vi anbefaler det.