Rekordåret 2009

Aldri før har norske personkunder, norske institusjonskunder og utenlandske kunder nettotegnet så mye i aksjefond som de gjorde i 2009.

  • Norske personkunder tegnet aksjefond for 8,9 mrd. kr.
  • Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefond for 17,6 mrd. kr.
  • Utenlandske kunder nettotegnet aksjefond for 16,8 mrd. kr.

Den samlede nettotegningen for alle typer verdipapirfond var på 57,8 mrd. kr., så vidt over rekordåret 2007.

Forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond økte med 123 mrd. kr. i løpet av fjoråret til rekordhøye 415 mrd. kr. ved utgangen av året. Av denne økningen bidro verdistigningen med drøye 65 mrd. kr.

Administrerende direktør Lasse Ruud:
Det er spesielt interessant at norske personkunder har vendt tilbake til aksjefond i så stort monn, etter flere år med nettoinnløsinger. Særlig tror jeg det er tre forklaringer på dette:

1. En økende andel nordmenn har forstått av man ofte får godt betalt for å påta seg aksjemarkedets risiko i kjølvannet av kraftige kursfall.

2. Finanskrise og børsfall har åpenbart ikke fratatt nordmenn viljen til å ta risiko, men vi foretrekker nå risiko som er lett synlig og i produkter der den er enkel å forstå. Vi har derfor fått retur fra sofistikerte til enklere og mer gjennomsiktige spareprodukter.

3. Flere har forstått at investorbeskyttelsen i aksjefond har et realitetsinnhold, og ikke bare er en floskel. Lovregulering og tilsyn, daglig prising og likviditet, synlige kostnader og verifiserbar avkastningshistorikk er åpenbart faktorer som verdsettes høyere nå enn før finanskrisen.

Her kan du laste ned Lasse Ruuds presentasjon av årsstatistikken for 2009.