1. halvår 2011: 39 milliarder kroner inn i verdipapirfond

Det ble tegnet verdipapirfond for 39 milliarder kroner mer enn det ble innløst (nettotegning) i første halvår 2011. Personkunder nettotegnet verdipapirfond for 7,7 milliarder kroner i løpet av halvåret. Av dette gikk 3,7 milliarder kroner inn i aksjefond, 1,4 milliarder kroner i kombinasjonsfond og 2,7 milliarder kroner i rentefond.

Rentefond tok størsteparten av kaken

Det ble tegnet verdipapirfond for 39 milliarder kroner mer enn det ble innløst (nettotegning) i første halvår 2011. Av dette utgjorde nettotegningen i obligasjonsfond og pengemarkedsfond 26 milliarder kroner.

Nettotegningen i aksjefond var på 10,7 milliarder kroner, mens kombinasjonsfond og andre verdipapirfond fikk en nettotegning på 2,2 milliarder kroner. Forvaltningskapital for alle typer verdipapirfond har steget fra 499 milliarder kroner (ved forrige årsskifte) til 523 milliarder kroner.

Personkunder inn i aksjefond
Personkunder nettotegnet verdipapirfond for 7,7 milliarder kroner i løpet av halvåret. Av dette gikk 3,7 milliarder kroner inn i aksjefond, 1,4 milliarder kroner i kombinasjonsfond og 2,7 milliarder kroner i rentefond.

Institusjonelle kunder tegnet mest
Norske institusjonelle kunder[1]) nettotegnet verdipapirfond for 27,4 milliarder kroner i løpet av første halvår. Av dette gikk 22,8 milliarder kroner inn i rentefond og 3,8 milliarder kroner i aksjefond.

Utlendingene fortsetter å kjøpe aksjefond
Nettotegningen fra utenlandske kunder i første halvår var på 3,8 milliarder kroner. Av dette gikk 3,2 milliarder kroner inn i aksjefond.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening:

- Den siste tiden har vært preget av tilløp til uro i aksjemarkedene. Oslo Børs har falt 5 prosent siden årsskiftet, og 8 prosent fra toppen 6. april i år. De siste 20 årene har kursfall på 10 prosent, eller mer, inntruffet om lag 40 ganger på Oslo Børs. Likevel har børsen steget mer enn 500 prosent i perioden under ett. Den langsiktige aksjefondsparer bør derfor betrakte den siste tids kursfall som helt normale.

- For de av oss som nå har sparepenger som vi vurderer å plassere langsiktig er det mest sentrale spørsmålet hvor aksjemarkedet vil befinne seg henimot 2020, eller for den saks skyld i 2025 – ikke hvilken stemning som råder i juli 2011. Den mest fornuftige tilnærmingen for de 1,4 millioner nordmenn som sparer langsiktig i aksjefond vil være å legge til grunn at aksjemarkedet er uforutsigbart på kort sikt, men vil gi god avkastning på lang sikt.