Spareavtaler for 478 millioner kroner i måneden

Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at nordmenn sparer mer enn før i aksjefond og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler.

Hver høst siden 2006 har Verdipapirfondenes forening gjennomført en årlig spareavtaleundersøkelse for spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på fullstendige innrapporteringer fra alle medlemsselskapene i foreningen


Nordmenns spareavtaler i aksje– og kombinasjonsfond utgjør nå 478 millioner kroner hver måned viser tall fra foreningens undersøkelse fra høsten 2010. Det er en økning på nærmere 140 millioner kroner sammenlignet med 2006 — en økning på nesten 30 %.

706 000 Spareavtaler
Totalt sett er antallet spareavtaler i Norge nå på knappe 706 000. Det er en oppgang på 4,3 % sammenlignet med 2009. Likevel er det fortsatt et stykke opp til toppnivået fra 2007 da antallet var knappe 746 000. Noen kvittet seg altså med spareavtalen sin under og etter finanskrisen, men mer enn 9 av 10 har blitt sittende gjennom.

Ola Nordmann sparer 677 kroner
Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet har økt fra 663 kroner til 677 kroner fra 2009 til 2010. De siste 5 årene har det gjennomsnittlige sparebeløpet økt med litt over 6 % fra 638 kroner i 2006 til 677 kroner i 2010. I finanskriseåret 2008 reduserte nordmenn sitt gjennomsnittlige sparebeløp fra 657 kroner til 635 kroner, en nedgang på 22 kroner. De kom likevel sterkt tilbake i 2009 og 2010.

Sparebeløpet øker med alder
Månedlig sparebeløp stiger jevnt gjennom livsløpet. Aldersgruppen 60+ sparer mest. Gjennomsnittlig sparebeløp for kvinner og menn over 60 år er hele 1 581 kroner per måned. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp har steget for alle aldersgrupper fra 2009 til 2010. Voksne i etableringsfasen (25-39 år) utmerker seg likevel som de mest ivrige. Denne gruppen økte sparingen med hele 7,3 % fra 2009 til 2010. Barnesparing (0-14 år) og veletablerte (40-59 år) økte ca 3 %, mens unge (15-24 år) og godt voksne (60+) økte med ca 0,5 %.

Menn sparer for 132 millioner kroner mer enn kvinner
Undersøkelsen viser også at norske menn til sammen sparer for om lag 305 millioner kroner hver måned gjennom spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Til sammenligning sparer kvinner til sammen for om lag 173 millioner kroner i måneden. Menns totale månedlige sparing har økt med 85 millioner kroner siden 2006. Kvinnene viser imidlertid en flatere utvikling. Total månedlig sparing i spareavtaler fra kvinner har “bare” økt 22 millioner kroner.

Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud:

- En spareavtale bidrar til å disiplinere den langsiktige sparingen din, og i perioder med børsfall er det ekstra viktig å opprettholde spareavtalen sin.

- Aller helst vil man være heldig å sette inn alle sparepengene sine i et aksjefond eller et kombinasjonsfond når aksjemarkedene er i en bunn.

Timing er imidlertid svært vanskelig. For det første er det vanskelig å vite når markedet er i en bunn, og for det andre er det vanskelig å manne seg opp til å kjøpe på slike tidspunkt. I praksis vil de aller fleste derfor oppnå bedre avkastning med en spareavtale. Den hjelper deg til å spare også gjennom bunnene i aksjemarkedene.

- I tillegg er det slik at de færreste har en stor formue som de kan flytte ut og inn av aksjemarkedet. De fleste har en månedlig lønnsinntekt som vi kan vurdere å spare noe av. Månedlige spareavtaler medfører også at vi slipper å bruke tid på å vurdere timing, tid som er bortkastet. Begge deler gjør sparing via månedlige spareavtaler ekstra godt egnet for brorpaten av den norske befolkningen.