Store kjønnsforskjeller i spareavtaler

Kvinner overlater i økende grad til menn å drive fast, langsiktig sparing.

Norske kvinner investerer mindre enn menn gjennom faste spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. De siste årene har også forskjellen økt, viser nye tall.

- Norske kvinner kan med fordel tenke nøyere over hva dette betyr for deres fremtidige økonomiske frihet, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud.

Lengre liv, lavere pensjon
- Kvinner burde i minst like stor grad som menn være opptatt av langsiktig sparing. Kvinner lever lenger enn menn og har i gjennomsnitt lavere pensjonsgivende inntekt. Derfor kan kvinner jevnt over vente seg lavere pensjon enn menn, påpeker han.

Over 700.000 nordmenn har etablert spareavtale, en avtale om automatisk å sette inn et fast, månedlig beløp i et eller flere verdipapirfond.

De siste fem årene har trenden gått i retning av at kvinner står for en synkende andel av spareavtalene, viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening. I 2006 hadde kvinner 45 prosent av spareavtalene. I 2010 var andelen falt til 42,5 prosent. Nedgangen har skjedd gradvis over perioden.


Økende gap

Den samme tendensen ser vi når det gjelder beløpene som spares. I 2010 var gjennomsnittlig sparebeløp for menn 752 kroner i måneden. For kvinner var tallet 575 kroner. Det betyr at menn i gjennomsnitt sparer 31 prosent mer enn kvinner.

Og verre: Gapet blir ikke mindre, det øker. Det viser foreningens årlige spareavtale-undersøkelse, som går tilbake til 2006. For menn har det månedlige sparebeløpet vist en vekst på 11,6 prosent siden 2006. For kvinner var veksten i samme periode bare 2,3 prosent.

Når man så tar med at prisveksten i samme periode var rundt 8 prosent, innebærer det at norske kvinner reelt sett sparer mindre gjennom spareavtaler i 2010 enn de gjorde i 2006.

Fast beløp best for de fleste
Ruud mener en fast spareavtale i aksje- eller kombinasjonsfond er en glimrende ordning som bidrar til å disiplinere langsiktig sparing – både for kvinner og menn.

I teorien er det selvsagt best å sette alle sparepengene inn på en bunn – når aksjer står lavt i verdi – men i praksis er dette nær umulig, for både proffer og amatører.

- Det er veldig vanskelig å kvinne seg opp til å kjøpe når mediene flyter over av krakk og dommedagsspådommer, sier han.

- I praksis vil de aller fleste derfor oppnå bedre avkastning med en spareavtale. Spar hver måned. Da slipper du også å bruke tid på å vurdere dine investeringer, tid som for det fleste av oss uansett er bortkastet, avslutter Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.