MedlemsNytt 1-2013

Norge inngår FATCA-avtale

Blant annet etter anmodning fra Verdipapirfondenes forening, har Finansdepartementet inngått en avtale med amerikanske myndigheter om automatisk gjensidig rapportering av kontoforhold i finansinstitusjoner. Avtalen kommer som en følge av den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act), som pålegger utenlandske finansinstitusjoner å rapportere finansielle opplysninger om personer som er skattepliktig i USA direkte til amerikanske myndigheter.

Avtalen som nå er inngått vil lette rapporteringsplikten for norske finansinstitusjoner ved at de kan sende opplysningene til norsk myndighet som så vil formidle dem til riktig amerikansk myndighet. Avtaleteksten er ennå ikke publisert, men innholdet vil trolig ligge nært opp til de avtaler som tidligere er inngått med flere europeiske land. Pressemeldingen fra Finansdepartementet finner du her.

Ny medarbeider i VFF

Silje Bue Sandvik er ansatt som vikar for Vibeke Engelhardtsen ut september. Silje er jurist og kommer fra stilling som juridisk direktør i ODIN Forvaltning.