- Nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet

I løpet av første halvår ble det nettotegnet verdipapirfond for 27 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond steg til 608 milliarder kroner. Samtidig viser en undersøkelse at Ola og Kari har større tro på boligmarkedet enn aksjemarkedet.

Av samlet nettotegning på 27 milliarder kroner, sto norske institusjonelle kunder for 19 milliarder kroner, mens norske personkunders direkte plasseringer i verdipapirfond sto for 2,6 milliarder kroner. Utenlandske kunder nettotegnet for 1 milliard kroner.
I kategorien «pensjonsmidler med fondsvalg» (innskuddspensjon og andre pensjonsmidler der den enkelte kan foreta investeringsvalg) ble det nettotegnet for 4,2 milliarder i løpet av første halvår 2013.

Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Høy avkastning medfører risiko
Opinion utførte nylig en utvalgsundersøkelse for VFF som viser at nordmenn flest tror boliger vil stige mer enn aksjer de neste fem årene. Samtidig mener de at boligmarkedet ikke har nevneverdig høyere risiko enn en høyrentekonto, og vesentlig lavere risiko enn aksjer og aksjefond.

- Dette viser at mange nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet. I mitt hode er enhver plasseringsform som har steget så mye som boligmarkedet de siste 20-årene, per definisjon er beheftet med relativt høy risiko, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Tror bolig har steget mer enn aksjer
Mange nordmenn synes å ha en oppfatning om at boliger har hatt en sterkere verdiutvikling enn aksjer, men tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og VFF fra 1985* til i dag viser noe annet.

- Det norske aksjemarkedet har hatt en vesentlig sterkere verdiutvikling fra 1985 og fram til i dag enn boligprisindeksen, avslutter Ruud.

*Starttidspunktet for Norges Eiendomsmeglerforbunds boligprisindeks.