Årsstatistikk 2013: Et rekordår for fondssparerne

Fondskundene økte sine midler i verdipapirfond med 106 milliarder kroner i fjor til rekordhøye 663 milliarder kroner.

Av de 106,3 milliarder kronene var 16,8 milliarder kroner netto tilførsel av nye midler1, mens 89,5 milliarder kroner var avkastningen på fondskundenes midler.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

33 milliarder kroner i verdiøkning i fjor
Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 3,3 milliarder kroner i 2013, hvorav 2,2 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond, og 1,1 milliarder kroner i andre typer verdipapirfond.

I kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg» ble det nettotegnet verdipapirfond for 7,6 milliarder kroner i ulike pensjonsprodukter med individuelt fondsvalg,

Norske institusjonskunder2 nettotegnet for 11,8 milliarder kroner i fjor, mens utenlandske kunder nettotegnet for 3,7 milliarder kroner.

- 2013 var et godt år for fondskundene. Nordmenn3oppnådde en avkastning på 33 milliarder kroner, 22 prosent, i aksjefond og kombinasjonsfond i fjor, og har nå rekordhøye 149 milliarder kroner i disse fondskategoriene, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Lave aksjekurser ga gevinst
Nordmenn har nå 50 milliarder kroner mer i aksjefond og kombinasjonsfond enn hva de hadde før finanskrisen. Denne økningen framkommer gjennom nettotegning på 13,5 milliarder kroner fra utgangen av 2007 til utgangen av 2013, mens avkastningen utgjør 36,5 milliarder kroner.

- Avkastningen skyldes både at mange av verdens aksjemarkeder nå har høyere verdi enn før finanskrisen, og at Ola og Kari fra høsten 2008 og gjennom hele 2009, nettotegnet hele 12,1 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond. I ettertid har det vist seg at aksjekursene da var svært lave. Nordmenn har derfor oppnådd svært god avkastning på disse midlene i de påfølgende årene, sier Ruud.