-Kvinner må våkne opp av pensjonsdrømmen

Færre kvinner enn menn har spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, og i tillegg har kvinnene lavere månedlige sparebeløp enn menn. Dette er bekymringsfullt, mener Verdipapirfondenes forening.

Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) utført Spareavtaleundersøkelsen som viser nordmenns regelmessige sparing i aksje- og kombinasjonsfond, kalt spareavtaler.

Årets undersøkelse viser at nordmenn i snitt sparer 758 kroner i faste spareavtaler hver måned, noe som i sum utgjør nesten 500 millioner kroner i måneden. Av dette månedlige sparebeløpet kommer kun en tredjedel fra kvinner, mens to tredjedeler kommer fra menn.

Færre og mindre
Mens kvinners spareavtaler i snitt bare utgjør 636 kroner i måneden, sparer menn i snitt 849 kroner. Det er også langt færre kvinner enn menn som har en spareavtale, for mens kvinner har 280.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, har menn hele 377.000 slike avtaler.

- Dette er bekymringsfullt. Kvinner lever lengre enn menn og får i gjennomsnitt lavere årlig pensjon. De burde derfor hatt flere spareavtaler og høyere sparebeløp enn menn, men det motsatte er tilfelle. Menn har også hatt vesentlig større økning både i antall spareavtaler og i månedlig gjennomsnittsbeløp fra 2006 til 2013, sier administrerende direktør i VFF, Lasse Ruud.


Prisveksten høyere enn sparingen
Siden 2006 har kvinner som har spareavtaler økt det månedlige sparebeløpet med 74 kroner, en økning på 13 prosent.

- Menn har derimot i samme periode økt det månedlige sparebeløpet med hele 175 kroner, noe som er en oppgang på 26 prosent. Inflasjonen har i samme periode vært 14 prosent, påpeker Ruud.

Sprer risikoen
Mange klarer å sette av et fast beløp hver måned, og ved å sette inn mindre beløp hver måned, i stedet for et større enkeltbeløp, sprer du risikoen betraktelig.

-Undersøkelser viser at kvinner, i motsetning til menn, er mindre villige til å påta seg risiko. Spareavtaler burde derfor appellere mest til kvinner, sier Ruud.

Spareavtaler gir høyere avkastning
Fast sparing i aksje- eller kombinasjonsfond reduserer faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder.

- Venter man med å investere til usikkerheten i markedet er blitt mindre, har kursene allerede steget og man går glipp av mye av aksjemarkedets langsiktige avkastning. Når du har en fast spareavtale slipper du å passe på om børsene går opp eller ned. Spareavtaler vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, legger han til.

Les hele undersøkelsen her

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 23 28 45 52