Økt aksjeskatt - et særdeles lite målrettet tiltak

Vi som sparer i aksjefond har absolutt ingen mulighet til å drive inntektsskifting. Det er derfor ingen rimelighet i at avkastningen som oppnås skal beskattes som om vi har mulighet til dette.

Les mer