Flere unge har spareavtaler i fond

Antall spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond har økt med 11 prosent det siste året. Det er særlig de mellom 25-39 år som har økt sin sparing.

Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) utført Spareavtaleundersøkelsen som viser nordmenns regelmessige sparing i aksje- og kombinasjonsfond, kalt spareavtaler.

Årets undersøkelse viser at nordmenn i snitt sparer 791 kroner i faste spareavtaler hver måned, en økning fra 758 kroner året før. Totalt sparer Ola og Kari månedlig 580 millioner kroner gjennom spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond, eller nesten 7 milliarder kroner i året.

Antall spareavtaler har økt med 74.000 det siste året til totalt 733.100 spareavtaler. Det tilsvarer en økning på 11 prosent. Samtidig har det gjennomsnittlige sparebeløpet økt med fire prosent.

Unge øker mest
Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av det totale antall spareavtaler. Likevel har denne aldersgruppen hatt svakest økning i antall spareavtaler det siste året, litt i underkant av 10 prosent.

Sterkest økning i antall spareavtaler det siste året har det vært i aldersgruppen 25-39 år, der antall spareavtaler har økt med hele 18 prosent.

– Fordelen for denne gruppen er at de har lengre tidshorisont enn de som er eldre, og kan ta høyere risiko, sier administrerende direktør i VFF, Lasse Ruud.

– Dermed nyter de godt av rentes rente-effekten. For hvert år vil avkastningen du har opptjent legges til den opprinnelige investeringen. Du får rente både på de opprinnelige sparepengene og rentene du har fått tidligere år – såkalt rentes-rente. På sikt betyr dette at sparepengene vokser raskere for hvert år som går.

Antall spareavtaler, aldersfordelt | Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp


Menn sparer mest
Det er fortsatt menn som sparer mest gjennom spareavtaler og forskjellen mellom kjønnene er økende.

Fra 2006 til 2014 har menn inngått 122.134 nye spareavtaler, mens kvinner bare har inngått 69.680 nye spareavtaler. Mens menn har økt sitt månedlige snittbeløp per avtale med 210 kroner (31 prosent) i perioden, har kvinnene bare økt med 105 kroner (19 prosent) i samme periode.

I dag står menn for 64 prosent av nordmenns totale tegning gjennom spareavtaler, mens kvinner bare står for 36 prosent.

Spareavtaler øker avkastningen
– Spareavtaler innebærer at du sprer dine investeringer i aksjemarkedet over tid. Dermed blir risikoen vesentlig lavere enn ved plassering av store enkeltbeløp i aksjefond, sier Lasse Ruud.

– Spareavtaler vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt. Fast sparing i aksjefond eller kombinasjonsfond reduserer nemlig faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder. En spareavtale vil derfor redusere risikoen din betraktelig, sier Ruud.

Les hele undersøkelsen her.


Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no. Tlf: 23 28 45 55

Obs! Vi kom i skade for å oppgi feil tall for sparing fordelt på kjønn i en tidligere versjon. Saken har blitt oppdatert med nye riktige tall 05.08.15.