Innspill til statsbudsjettet

VFF har bedt om enkelte endringer i forslaget til nye skatteregler for verdipapirfond.

Verdipapirfondenes forening deltok i høring om neste års statsbudsjett i Stortingets finanskomite, fredag 16. oktober.

VFF slutter seg til siktemålet med forslaget fra Finansdepartementet - som er å sette en stopper for at norske aksjeselskap og privatpersoner har kunnet oppnå tilnærmet skattefri avkastning på renteinntekter, gjennom spesialdesignede former for kombinasjonsfond registrert i utlandet.

– Vi har hele tiden ment at slike skattemessige tilpasninger er uheldige og vi har gjentatte ganger tatt dette opp med departementet. Vi er derfor tilfreds med at det nå settes en stopper for dette «skattehullet», sa administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

– Vi er imidlertid lite tilfreds med at departementet i forbindelse med tettingen av dette «skattehullet» samtidig påfører norske kombinasjonsfond, etter vår oppfatning, helt unødvendige konkurransemessige ulemper, sa Zakariassen.

Forslaget innebærer at enkelte andelseiere i kombinasjonsfond får et islett av dobbeltbeskatning så lenge fondet er registrert i Norge, men der man unngår slik dobbeltbeskatning dersom det norske kapitalforvaltningsmiljøet registrerer sine kombinasjonsfond i et annet EØS-land.

En annen innvending var til forslaget om at verdipapirfond kun får fradrag for den delen av utdelingen som beskattes som rente hos andelseieren.

VFF er kritiske til at departementet har fremmet skatteforslag som innebærer at norske kombinasjonsfond ikke vil kunne hevde seg i konkurransen om norske selskapskunder.

Foreningen la frem to konkrete forslag til justeringer i departementets opplegg og ba finanskomiteen ta stilling til disse.

Les hele notatet som ble lagt frem for finanskomiteen.