MedlemsNytt 14-2015

Complianceseminar

1. september arrangerer Verdipapirfondenes forening fagseminar om compliance og operasjonell risiko.


VFF inviterer til et heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko 1. september 2015 kl. 09:30-17:00 i DNBs lokaler i Bjørvika. Seminaret rundes av med en bedre middag, hvor deltakerne vil få mulighet til å bli bedre kjent.

Seminaret vil rette søkelyset mot:

  • Styring av operasjonell risiko
  • Beskyttelse mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet
  • En gjennomgang av EU-regler om fondsforvaltning, herunder UCITS og AIFMD
  • Krav til oppbevaring og sletting av kundeopplysninger
  • Erfaringsoverføring fra compliancearbeid i selskap med svikt i kontrollrutinene
  • Etiske dilemmaer for en fondsforvalter

Pris per deltaker for medlemmer av VFF er kr. 3000. (Ikke medlemmer: 5000 kroner)

Programmet finner du her.

Meld deg på seminaret her!

(Frist for påmelding er mandag 17. august 2015)

Eventuelle spørsmål kan rettes til vibeke.engelhardtsen@vff.no


Dyktige fagpersoner vil komme å dele sin erfaring og kompetanse, deriblant:


Jan Thomsen

Jan Thomsen er direktør for etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management. Thomsen begynte i Norges Bank Investment Management i februar 2010 som Chief Compliance Officer, og hadde tittelen Chief Risk Officer fra april 2011. Jan kom fra stillingen som Chief Risk Officer i Orkla ASA. Han vil komme å snakke om styring av operasjonell risiko i NBIM.


Erling Grimstad

Erling Grimstad er partner i BDO og leder av granskningsteamet i BDO Norge. Han jobber også som advokat i advokatfirmaet BDO Advokater AS. Erling har mer enn 25 års erfaring fra granskningsarbeid innenfor korrupsjon og økonomisk kriminalitet, blant annet har han vært assisterende Økokrim-sjef. Erling vil snakke om temaet «Beskyttelse mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet - Hva kreves av et verdipapirfond og hva bør være på plass?»Kjersti Gjesdahl

Kjersti har bakgrunn fra Finanstilsynet. Hun ble hentet inn som leder av juridisk avdeling i Acta/Navigea konsernet i 2013. Da hadde selskapet byttet ut flere i sin konsernledelse som et ledd i å «rydde opp» etter at det hadde stormet rundt konsernet over noe tid. Kjersti var etter hvert sjef i Navigea Securities da selskapet mistet konsesjonen i 2014. Kjersti vil bruke sin erfaring til å snakke om temaet «compliancefunksjonens rolle i orkanens øye». Kjersti jobber i dag som direktør i PWC.Cecilie Kvalheim

Cecilie Kvalheim er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er nestleder for firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Hun har tidligere arbeidserfaring som advokat i juridisk seksjon i finanskonsern. Cecilie vil snakke om temaet «oppbevaring og sletting av kundeopplysninger». Verdipapirhandelloven, hvitvaskingsloven og ligningsloven (med tilhørende forskrifter) pålegger selskapene å samle inn en rekke kundeopplysninger om sine andelseiere. Hvordan er så forholdet til personopplysningsloven? Hva er kravene til intern behandling av slike kundeopplysninger og når må slike kundeopplysninger slettes?Jeanette Bergan

Jeanette Bergan har 17 års erfaring fra kapitalforvaltningsindustrien. Hun har tidligere jobbet i Storebrand og KPMG og er i dag leder for ansvarlige investeringer i KLP. Hun vil snakke om temaet "Hvilke etiske dilemmaer møter en fondsforvalter?" Her vil deltakerne bli utfordret til å diskutere etiske dilemmaer innen fondsforvaltning og salg av fond.Tore Mydske

Tore Mydske har mer enn ti års erfaring fra arbeid med regulering av finansielle virksomheter. Han har blant annet bakgrunn fra finansdepartementet og har jobbet hos Thommessen siden 2004. I dag er han partner i Thommessen, der han leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Tore vil snakke om temaet «EU-regler om fondsforvaltning – likheter og forskjeller mellom UCITS IV og AIFMD».Hanne Leirbukt Pedersen

Hanne Leirbukt Pedersen har siden 2003 ledet compliancefunksjonen i DNB Markets. Hun har inngående kjennskap til rammebetingelsene for verdipapirforetak, herunder hvilke krav som stilles til compliance. Hanne vil forsøke å oppsummere ulike forventninger til compliancerollen.