MedlemsNytt 5-2015

Aktiv forvaltning-statistikk

Denne statistikken omfatter kun AF-selskapenes midler forvaltet for selskapets eksterne kunder (dvs. at alle konserninterne kundeforhold er holdt utenfor). Aktiv forvaltning, eller «diskresjonær forvaltning», er definert som aktivitet der det norske AF-selskapet har disposisjonsrett over midlene, basert på en inngått avtale om forvaltning med en kunde.

Her finner du statistikken

Husk å melde deg på Fondsdagen 2015

Onsdag 18.mars arrangerer vi fondsbransjens årlige treff på Hotel Bristol. Har du ikke fått en egen mail med påmelding, så kan du melde deg på her. Send den gjerne videre til en kollega.

Programmet finner du her