Seminar om compliance og operasjonell risiko

VFF arrangerte et heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko den 1. september 2015.

Under finner du presentasjonene fra de ulike foredragsholderne:

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger v/ Cecilie Kvalheim, partner i Wikborg Rein.

Compliancefunksjonens rolle i orkanens øye
v/ Kjersti Gjesdahl, direktør i PwC.

EU-regler om fondsforvaltning – likheter og forskjeller mellom UCITS IV og AIFMD
v/ Tore Mydske, partner i Thommessen.

Beskyttelse mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet
v/ Erling Grimstad, partner i BDO og leder av granskningsteamet.

Hvilke etiske dilemmaer møter en fondsforvalter?
v/ Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Compliancefunksjonens rolle – det umuliges kunst v/ Hanne Leirbukt Pedersen, compliance-ansvarlig i DNB Markets.