Seminar om styret og styrearbeid i fondsforvaltningsselskap

Verdipapirfondenes forening arrangerte 24. august 2015 et seminar om styret og styrearbeid i fondsforvaltningsselskap.

Her finner du presentasjonene fra seminaret:

Noe går galt - mitt eller ditt ansvar? Rolle- og ansvarsfordelingen mellom eiere, styret og daglig ledelse i fondsforvaltningsselskaper.

Cecilie Kvalheim og Arne Didrik Kjørnæs fra Wikborg, Rein og Co. advokatfirma.

Tilsynet med fondsforvaltningsselskaper - hva legger Finanstilsynet vekt på?

Finanstilsynet v/ Anne Merethe Bellamy

Ny bransjeanbefaling om styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper

Bernt S. Zakariassen, direktør i Verdipapirfondenes forening