Strømmer til spareavtaler i fond

Det har vært en kraftig økning i antall spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond i første halvår 2015.

Det ble opprettet nesten 50.000 nye avtaler om fast sparing i verdipapirfond i løpet av årets seks første måneder. Det viser en undersøkelse gjennomført av Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt har nordmenn nå omtrent 760.000 slike avtaler om trekk av et fast beløp fra bankkontoen hver måned, som settes i aksje- eller kombinasjonsfond.

Samtidig har det månedlige sparebeløpet økt fra i snitt 799 kroner ved utgangen av 2014 til 866 kroner ved utgangen av juni 2015.

– Enkelt og fornuftig

– Regelmessig sparing gjennom spareavtale er en enkel og fornuftig måte å spare i verdipapirfond på. Det er gledelig at flere nordmenn nå ser fordelene ved spareavtaler, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

– Med en månedlig spareavtale sprer du investeringene dine i aksjemarkedet over tid og på den måten blir risikoen lavere enn om du forsøker å finne de "riktige" tidspunktene. En spareavtale vil sannsynligvis også gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, sier Zakariassen.

Kvinner henger etter

Det er fortsatt menn som sparer mest i fond og avstanden til kvinnene bare øker. Mennene har både flere spareavtaler og sparer mer hver måned enn kvinnene.

Mens menn hver måned tegner aksje– og kombinasjonsfond for 421 millioner kroner gjennom spareavtaler, tegner kvinner ”bare” for 236 millioner kroner per måned.

I dag står menn for 64 prosent av den totale sparingen gjennom spareavtaler.

40-59 åringene står for halvparten av sparingen

Det er også et markert aldersskille når det gjelder spareavtaler i fond hvor sparingen øker med alderen. I aldersgruppen 0-14 år spares det i snitt 402 kroner i måneden, mens de over 60 år i snitt sparer 1.126 kroner. De yngste har imidlertid økt sitt sparebeløp mest det siste halvåret, med en økning på 25 prosent. Til sammenligning har de over 60 år økt sin sparing med rundt 10 prosent.

Det er aldersgruppen fra 40-59 år som har desidert flest spareavtaler. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av det totale antall spareavtaler. I tillegg har de et høyt sparebeløp slik at denne aldersgruppens sparing utgjør over halvparten av den samlede månedlige tegningen gjennom spareavtaler.

Les hele undersøkelsen her

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 (Foto til nedlasting her)
Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no. Tlf.: 971 85 388