Urolige aksjemarkeder – hva nå?

Den siste tidens børsuro har skapt dramatiske overskrifter i mediene. Det er lett å bli nervøs for den som sitter med andeler i aksjefond. Da er det viktig å huske at børsfall er normalt og dessuten lønnsomt på lang sikt.

Børsfall slik vi har sett de siste dagene er aldri hyggelig for den som sparer i fond. Men tålmodighet lønner seg på en børs som svinger.

– Børsfall er ikke i noe tilfelle et egnet kriterium for å selge aksjefondsandeler. Tvert imot. Den langsiktige sparer bør forholde seg helt i ro når det stormer på verdens børser, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Vær tålmodig

Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning man får med seg for å gjennomleve verdisvingningene.

– Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid, sier Lasse Ruud.

Investere nå eller vente?

All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunktet for å gå ut og inn av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere. Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig i aksjefond er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene.

– Se bare på Oljefondet. Norges bank selger ikke oljefondets aksjer når kursene faller. Tvert i mot, de kjøper automatisk mer ut fra forhåndsbestemte retningslinjer, sier Lasse Ruud.

Fornuftig aksjesparing i gode og dårlige tider:

  • Fortreng markedsstøyen
  • Gå gradvis inn
  • Gå gradvis ut

Det er din egen tidshorisont og økonomiske situasjon som avgjør når du bør tegne i aksjefond, ikke den rådende stemningen i aksjemarkedet.

Hvis aksjer er riktig spareform for deg bør du holde deg der uavhengig av om markedet stiger eller synker for øyeblikket.

Spar motsyklisk med spareavtale

For langsiktige småsparere er en fast spareavtale den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid.

En spareavtale er avtale om faste månedlige kontooverføringer fra brukskonto til et aksjefond. Så lenge du ikke aktivt stopper spareavtalen din sørger den for at du sparer jevnt og trutt, også i tider med dyster stemning i aksjemarkedene.

Da reduseres risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av andeler i aksjefond, og du får med deg det som i ettertid ofte viser seg å være billige andeler. Vær derfor trofast mot spareavtalen din, og ta gjerne også pengene gradvis ut når du måtte trenge dem.

– Det dummeste du gjør er å stoppe spareavtalen under eller etter kursfall, for så å begynne den igjen på stigende kurser, sier Ruud.