1. halvår 2016: Turbulent halvår endte i pluss for verdipapirfond

Under kan du laste ned presentasjon av markedsstatistikken for første halvår 2016.