​60.000 nye spareavtaler i fond i fjor

Stadig flere nordmenn ser nytten av å starte fast månedlig sparing i fond. I løpet av 2015 ble det startet over 60.000 nye slike spareavtaler, en økning på 8,7 prosent fra året før.

Totalt settes det nå inn over 680 millioner kroner i aksje- og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler hver måned. Det viser spareavtaleundersøkelsen for 2015 fra Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Lurt å starte tidlig

Ved utgangen av fjoråret hadde nordmenn omtrent 773.000 spareavtaler i aksje – og kombinasjonsfond.
Det er i aldersgruppen 15-24 år at vi ser den største prosentvise økningen i antall spareavtaler (12,3 %)

– Fordelen med å starte sparingen i aksjefond tidlig, er at du med lengre tidshorisont kan ta høyere risiko og derigjennom oppnå høyere forventet avkastning. I tillegg kan man nyte godt av rentes renteeffekten og utsatt skatt lengre enn de som er eldre, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Sparer mer hver måned
Det månedlige sparebeløpet har også steget med omtrent 80 kroner gjennom fjoråret og ligger nå på i snitt 880 kroner i måneden.
For den aller yngste gruppen (0-14 år) har det gjennomsnittlige sparebeløpet steget med hele 31 prosent det siste året, noe som tyder på at flere velger å spare til barna sine gjennom aksje- og kombinasjonsfond. 

– Med dagens lave innskuddsrenter ser mange etter andre muligheter for plassering av sparepengene sine. En månedlig spareavtale i fond er et trygt alternativ der du sprer investeringene dine i aksjemarkedet over tid, og dermed reduserer risikoen for å investere på «feil» tidspunkt, sier Zakariassen.

Bremset i andre halvår
Det var særlig i første halvår i fjor at den store økningen i antall spareavtaler kom, med over 50.000 nyopprettede avtaler. I andre halvår var det en oppbremsing i nytegningen, men det ble likevel tegnet omtrent 13.000 nye avtaler i løpet av årets seks siste måneder.

Hva er en spareavtale?
En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2015. 

Ler mer om undersøkelsen og last ned faktaark her.

Kontaktpersoner:
Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. Epost: Bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265
Pressefoto til nedlasting.
Ida Aamodt-Hansen, kommunikasjonsrådgiver. Epost: Ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf.: 971 85 388