NM i fondssparing: Rogalendingene sparer mest i verdipapirfond

Til tross for oljenedturen de siste årene beholder Rogaland tittelen som soleklar norgesmester i fondssparing. Hver innbygger i vestlandsfylket sparer i snitt nesten dobbelt så mye som snittet for resten av landet.

NORGESMESTERE: Innbyggerne i Stavanger (bildet) har nest mest verdier i fond, kun slått av lille Bjerkreim kommune i samme fylke.

Verdipapirfondenes forening (VFF) har gjennomført en undersøkelse over sparing i verdipapirfond per innbygger for alle norske fylker og kommuner ved inngangen til 2016.

– Undersøkelsen viser at det er store regionale forskjeller i hvor mye penger nordmenn har plassert i verdipapirfond, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Aller øverst på pallen troner rogalandskommunen Bjerkreim, som strekker seg fra Jæren i sør til Ryfylkeheiane i nord. Kommunen har bare ca. 2800 innbyggere og disse har i snitt plassert hele 76 174 kroner hver i verdipapirfond.

I all hovedsak er det snakk om plasseringer i aksje- og kombinasjonsfond, men tallene inkluderer også sparing i ulike typer rentefond.

Bærum på topp-ti

Hele åtte av kommunene på topp-ti-listen ligger i Rogaland. Kun Bærum klarer å snike seg inn på en 6. plass på topplisten, i tillegg til Sirdal (8. plass). 

Bunnen av kommuneoversikten preges av mange nordnorske kommuner. Åtte av ti kommuner på bunn ligger i Nord-Norge. Faktisk finner vi kun én nordnorsk kommune blant topp-100, nemlig Kvænangen i Troms, som havner på en 27. plass med 38 800 kroner i snitt.

Aller nederst på kommunelisten finner vi Gratangen i Troms. Her har hver innbygger i snitt plassert 4 649 kroner i verdipapirfond.


Oslos innbyggere sparer nest mest

Fylkesoversikten viser at det er Oslofolket som sparer mest i fond etter rogalendingene, med et snitt på 38 858 kroner. Snittet for Rogaland er på 50 875 kroner. Deretter følger Akershus og Hordaland, der snittet dras opp av henholdsvis Bærum og Bergen.

De tre nordligste fylkene våre er fondssinker sammenlignet med de andre fylkene i landet, men det er Hedmark fylke som havner på jumboplass på fylkesoversikten. Her har innbyggerne 11 700 kroner plassert i verdipapirfond i snitt. 


Mest risikovillige i Sogn og fjordane

Undersøkelsen viser at vestlendinger og nordlendinger har en større andel av fondssparingen sin i aksjefond enn det østlendingene har. I Sogn og Fjordane har innbyggerne 80 prosent av fondssparingen sin i aksjefond, og 20 prosent i andre typer verdipapirfond.

I Nordland og Troms har de 77 prosent i aksjefond.

Til sammenligning har oslofolk «bare» 59 prosent av fondssparingen i aksjefond, noe som er laveste andel i landet.

– Dette tyder på at nordlendingene og vestlendingene har forstått at risiko og avkastning henger sammen og derfor tør å ta større risiko med sparepengene sine. Tør du å ta noe mer langsiktig fornuftig risiko på sparingen din, kan du også forvente høyere avkastning over tid, sier Bernt S. Zakariassen.

Menn sparer mest

Det er menn som sitter på de største verdiene i verdipapirfond. Totalt sett eier menn 62 prosent av pengene som er plassert i fond på landsbasis.

Blant de unge fondssparerne (under 30 år) er imidlertid kjønnsforskjellene små. Kvinnene mellom 19-30 år står for 1,5 prosent av den totale sparingen, mens menn står for 2 prosent. Kjønnsforskjellene øker med alder. For dem mellom 46-60 år utgjør kvinners sparing 11,8 prosent av totalen, mens menns utgjør 20,8 prosent.

Alders- og kjønnsfordeling (i % av total sparing)

Alder

Kvinne

Mann

0-18 år

1,5 %

1,6 %

19-30 år

1,5 %

2,0 %

31-45 år

5,2 %

9,2 %

46-60 år

11,8 %

20,8 %

60+ år

17,6 %

28,6 %

Alle

37,7 %

62,3 %

– Langsiktig fondssparing gir høyere avkastning

I snitt har hver nordmann nå plassert 26 500 kroner i verdipapirfond. Da VFF gjennomførte samme undersøkelse for to år siden, var snittbeløpet 19 500 kroner.

– I takt med velstandsutviklingen ser vi at nordmenn sparer mer. Jo mer som spares, jo viktigere er det at pengene plasseres et sted hvor de ikke taper seg i verdi. Ved å spare langsiktig i aksje- og kombinasjonsfond kan du forvente å få en høyere avkastning enn i andre tradisjonelle spareformer, som for eksempel banksparing, sier Bernt S. Zakariassen.
– Med en fast månedlig spareavtale i aksje- eller kombinasjonsfond sprer du investeringene dine i aksjemarkedet over tid og reduserer dermed faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, eller underinvestere når pessimismen råder. En spareavtale vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, sier Zakariassen.

Last ned hele kommuneoversikten her.

Kontaktpersoner:

Adm.direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no, Tlf: 93 41 92 65. Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

Om undersøkelsen: Statistikken viser den geografiske fordelingen av personlig eid andelskapital i fond forvaltet av norske forvaltningsselskaper per 31.12.2015.