Seminar om compliance og operasjonell risiko

VFF arrangerte et heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko den 24. november 2016.

Under finner du presentasjonene fra foredragsholderne:

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskapning for selskapet.
John Christian Løvaas, partner i BDO 

Praktiske eksempler på risikostyring og internkontroll
Sølvi Marie Tonning, Skagen Fondene

Risikobasert tilnærming til hvitvasking av nominee
Line Cecilie Augeli, Pareto Asset Management

MIFID II - krav i forbindelse med investeringsrådgivning, Product governance og returprovisjon.
Isak Danielsson, Executive Adviser i Nordea Wealth Management – Regulatory Affairs.

Grenser mot tilknyttet virksomhet – hva slags råd utover investeringsrådgivning kan man gi sine kunder?
Kjersti Trøbråten, partner i advokatfirmaet Wiersholm

Forvalters håndtering av innsideinformasjon.
Bjarne Rogdaberg, partner i Schjødt

Håndtering av innsideinformasjon i praksis
Asle B. Eide, DnB Asset Management

Hva vil det si for en fondsforvalter å drive med ansvarlige investeringer?
Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting.