Aksjesparekonto er utmerket - men hold hodet kaldt...

Første september går startskuddet for aksjesparekonto. Dette er en kjempenyhet for norske fondssparere, som mange absolutt bør benytte seg av. Men tenk deg om to ganger før du kaster deg ut i hyppige fondsbytter.

Bernt S. Zakariassen, adm. dir i Verdipapirfondenes forening

Endelig kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis. Skatten utløses først når du tar midlene ut av aksjesparekontoen. Det er en svært god nyhet for norske fondssparere at ordningen nå kommer på plass. Vi håper og tror at dette vil bidra til å øke interessen for å spare i aksjefond. 

Særlig gunstig er ordningen for deg som allerede sparer i aksjefond, og som har opparbeidet deg en stor latent gevinstskatt. Fra 1. september og frem til nyttår (kanskje lengre), kan du flytte de eksisterende midlene dine inn på en aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Mange nordmenn har store urealiserte gevinster, og enkelte har nok kviet seg for å bytte fond fordi det vil utløse beskatning.

Dyrt å sove i timen

De neste fire månedene blir det hardt arbeid hos de enkelte tilbyderne for å informere fondssparere om den nye ordningen før overgangsvinduet lukkes med nyttårsrakettene. Og for de aller fleste aksjefondssparere vil det lønne seg å opprette en aksjesparekonto – enten du planlegger å bytte fond nå, eller en gang i fremtiden.

Aksjesparekontoen er kun for aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond med større aksjeandel enn 80 prosent. Det vil si at du ikke kan ha rentefond og kombinasjonsfond på kontoen. For mange kan det være lurt å ha en andel renter i sparingen sin. Dette må du fortsatt gjøre utenfor aksjesparekontoen.

Innbetalt beløp kan tas ut uten skatt

En annen gunstig side ved aksjesparekonto er at du kan ta ut opprinnelig innskudd uten å skatte. Det er først når du tar ut gevinster fra kontoen at du må betale skatt. Når du kommer så langt, vil du også få skjermingsfradrag som reduserer skatten på gevinsten din.

I motsetning til vanlig sparing i aksjer og aksjefond der skjermingsfradraget følger den enkelte aksje eller aksjefond, vil skjermingsfradraget på en aksjesparekonto bli samordnet på tvers av ulike verdipapirer innenfor kontoen.

Hold hodet kaldt!

Selv om det nå blir fritt fram å bytte mellom ulike fond uten at det utløser skatt, er det ingen grunn til å gå bananas med fondsbyttene. Enkelte vil nok benytte sjansen til å kvitte seg med fond som de ikke er fornøyd med, men som tidligere har vært innlåst av skatteårsaker.

Det er samtidig på sin plass å mane til en viss forsiktighet mot stadige fondsbytter. Det er nemlig en betydelig risiko for at en slik atferd er noe du kan tape på i form av lavere langsiktig avkastning.

En rekke studier viser nemlig at hyppige handler fort kan bli både dyrt og dårlig, og snarere bidra til å redusere den langsiktige avkastningen enn å øke den. Det er som kjent ikke sikkert at gårsdagens vinner vil fortsette å gjøre det bra i fremtiden og gresset er ikke nødvendigvis grønnere på den andre siden. Det er sparing jevnt og trutt over lang tid som gir høyest avkastning.

Vi anbefaler derfor fondssparere å ha litt is i magen, lag en plan for sparingen og hold deg til den. Ved å opprette en fast spareavtale sprer du innskuddene dine ut i tid, slik at du unngår å investere på feil tidspunkt. Er du ikke fornøyd med utviklingen i det eller de fond du har plassert sparepengene i, så bør du bytte, men vær forsiktig med å hoppe og sprette for mye.

Flere gode sparenyheter

Den andre store sparenyheten i år er den nye ordningen for individuell sparing til pensjon, IPS, som er ventet å tre i kraft 1. november. Dette er en svært gunstig spareordning til pensjon der du kan spare inntil 40.000 kroner i året på en IPS konto og få fradrag i alminnelig inntekt. Også pensjonsutbetalinger fra ordningen beskattes som alminnelig inntekt og pengene du sparer er fritatt for formueskatt.

Innføring av aksjesparekonto er en glimrende anledning til å kickstarte sparing til egen pensjon i IPS. Når du har overført eksisterende aksjer og fondsandeler til den nye aksjesparekontoen, kan du ta ut opprinnelig innskudd uten å skatte. Hvorfor ikke bruke noe av dette til å fylle opp IPS-kvoten? 

Relaterte saker

Alt du må vite om aksjesparekonto

Fredag 1. september går startskuddet for å starte aksjesparekonto. Dette er en etterlengtet og god nyhet for alle som sparer i aksjer og aksjefond. Les mer om den nye ordningen.

Les mer