IPS - Spar til pensjon med skattefordeler

Fra 1. november 2017 kan du spare i en ny og gunstigere ordning for individuell pensjonssparing (IPS).

Bernt S. Zakariassen, Administrerende direktør i VFF.

Med en IPS-avtale kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og få redusert skatten med inntil 9 600 kroner (i 2017). Skatten skal først betales når du tar pengene ut av ordningen ved pensjonsalder, ved at utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt.  

– Dette er et godt spareprodukt som svært mange nordmenn bør benytte seg av. Vi lever stadig lengre og for å kunne opprettholde ønsket levestandard som pensjonist, må de fleste spare til egen pensjon selv, i tillegg til det man får fra folketrygden og gjennom arbeidsgiver, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.  

– Ved innføringen av den nye IPS-ordningen har myndighetene gitt folk et godt incentiv for å spare mer til egen pensjon, og dermed sikre seg økonomisk fleksibilitet som pensjonist.

Du kan spare på en IPS-konto fra du er 18 til du er 75 år. De oppsparte midlene er låst på kontoen inntil pensjonsalder og du kan starte uttak fra du er 62 år. 

Forbedret spareordning 

Den nye ordningen er betydelig forbedret fra den «gamle» IPS-ordningen, først og fremst på grunn av skattereglene. Der den tidligere ordningen skattla utbetalinger fra kontoen som pensjonsinntekt, skal det nå skattlegges som alminnelig inntekt (24% i 2017). I tillegg er maksimalt årlig innskudd økt fra 15 000 til 40 000 kroner. 

Spar til pensjon i aksjefond 

IPS kan tilbys av forvaltningsselskap for verdipapirfond, banker, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak. Det er ikke satt noen begrensning i hvilke verdipapirer du kan investere i, og det er heller ikke noe krav til diversifisering av pengene. 

For de aller fleste vil det likevel anbefales å sette hoveddelen av sparingen i verdipapirfond, som er velregulerte og har innebygde krav til risikospredning. Har du mange år igjen til pensjonsalder bør du sette IPS-midlene i aksjefond, og eventuelt trappe ned aksjeandelen når pensjonsalderen nærmer seg. 

– Verdipapirfond egner seg ypperlig for langsiktig sparing, slik som pensjonssparing er. Har du mulighet til å spare til egen pensjon og kan leve med at pengene er låst til pensjonsalder, er det ingen grunn til å vente med å opprette en IPS-konto, mener Zakariassen.

Les mer om den nye IPS-ordningen og hvordan du kommer i gang med sparingen her.

Kontaktpersoner:

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Last ned pressefoto her. 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388