34.000 nye spareavtaler i fond

Nordmenn opprettet nesten 34.000 nye spareavtaler i fond i fjor. Det månedlige sparebeløpet økte med 18 kroner i snitt til 914 kroner. Ved årsskiftet gikk 182.000 spareavtaler (21 prosent) gjennom en aksjesparekonto.

Totalt hadde norske privatpersoner ved utgangen av fjoråret 852.982 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Det er en økning på 33.850 avtaler (4 prosent) fra året før. Det viser den årlige spareavtaleundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Årlig spares det nå totalt 9,7 milliarder kroner gjennom slike spareavtaler.

– Gledelig vekst

– Fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond er etter vår mening den absolutt anbefalte metoden for langsiktig sparing for folk flest. Det er derfor gledelig å se at stadig flere nordmenn ser fordelene ved dette, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. 

Det gjennomsnittlige månedlige sparebeløpet per spareavtale har økt fra 896 kroner ved utgangen av 2016 til 914 kroner ved utgangen av 2017.

Antall spareavtaler Gjennomsnittlig beløp per måned

Størst økning for de over 60 år

Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av det totale antall spareavtaler.

Aldersgruppen 60+ har hatt den største økningen i antall spareavtaler det siste året. Denne gruppen er registrert med 18.771 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 13 prosent. De mellom 25-39 år har startet 10.825 nye spareavtaler i 2017, en økning på 6 prosent.  

Sparer mer per måned

Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp øker med aldersgruppene.

Det er aldersgruppen (15-24 år) som har økt det månedlige sparebeløpet mest det siste året, fra 481 kroner ved utgangen av 2016 til 510 kroner ved utgangen av 2017. Den eldste aldersgruppen (60+ år) sparer mest per måned, med et snitt på 1226 kroner. Mens damer over 60 år i snitt sparer 998 kroner i måneden, sparer menn over 60 år hele 1412 kroner i måneden i snitt. 

Gjennomsnittlig sparebeløp, aldersfordelt

Sparer mer innenfor ASK-ordningen 

Høsten 2017 ble aksjesparekontoen (ASK) lansert. Ved årsskiftet var 181.639 spareavtaler, tilsvarende 21 prosent av alle spareavtaler, flyttet inn på en aksjesparekonto.

– De siste tre årene har opprettelsen av nye spareavtaler virkelig skutt fart. Vi tror at dette vil fortsette etter innføringen av aksjesparekonto. Aksjesparekontoen lar deg kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser gevinstbeskatning underveis, sier Bernt Zakariassen.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig månedlig sparing er noe høyere innenfor ASK-ordningen enn utenfor. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp gjennom aksjesparekonto var 1128 kroner, mens snittet utenfor ordningen var 897 kroner.

Antall spareavtalerGjennomsnittlig månedlig beløp                   

 – Lurt å spare litt hver måned

– Med en spareavtale med fast automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv uten at du trenger å tenke på det. Ved å spare litt hver måned, uavhengig av om aksjemarkedet går opp eller ned, blir risikoen lavere enn om du plasserer store enkeltbeløp i aksjefond. Sannsynligvis vil det også gi deg høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å finne de «riktige» tidspunktene.  

Last ned faktaark om undersøkelsen her.

Om undersøkelsen: Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene i foreningen. Tallene fra undersøkelsen er hentet inn pr 31.12.2017.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388