Complianceseminar 2018

Årets heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko ble avholdt 6. september 2018 i DNBs lokaler i Bjørvika. Presentasjonene fra dagen kan du nå laste ned her.

MiFID II

Isak Danielson, Nordea Wealth Management

Ny hvitvaskingslov — risiko og konsekvenser
Erling Grimstad og Bjørn Bäckstrøm Mæland, Advokatfirmaet Erling Grimstad

Ledelsens kontrollansvar
Arne Didrik Kjørnæs, Line Coll og Kristine F. Rørholt, Wikborg Rein Advokatfirma

Cyber crime
Carsten Maartmann-Moe, Transcendent Group

Etikk og finans: motsetninger eller hånd i hanske?
Henrik Syse, PRIO

Regulation technology
Richard Rosenholtz, B3 Visab Consulting

Nysnø klimainvesteringer—ESG i praksis
Frances Eaton, Nysnø