Dusteråd?

I børskommentaren i DN 7. februar hevder Thor Chr. Jensen at det ikke er alle som vil pengene dine vel. Han mener det er sikrere enn amen i kirken at aksjekursfallet vil ledsages av råd fra ymse folk i aksjespareforeninger og aksjefond om at nå bør alle småinvestorene ha is i magen.

Kommentar av Bernt Zakariassen, adm. dir. i VFF

I kommentaren på dn.no dagen før omtaler han dette som «dusteråd», men dette er moderert i papirutgaven. Han hevder at de fleste som kommer med slike råd bryr seg null og niks om småinvestorenes sparepenger, og at omtanken kun er sminke over det egentlige motivet – som ifølge ham er å beskytte egne penger.

Jeg regner med at jeg selv er en av dustene han har i tankene. Det tar jeg ikke så tungt. Jeg reagerer derimot meget sterkt på hans utsagn om at de fleste som kommer med slike råd bryr seg null og niks om småinvestorenes sparepenger, og at det kun er egeninteresse som ligger bak.

La meg presisere at aksjefond passer for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke den kortsiktige spekulanten, som Jensen har i tankene. I sin natur svinger aksjemarkedet betydelig, og disse svingningene er på mange måter en forutsetning for å kunne forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid.

Jensen mener trolig å vite når det riktige tidspunktet er for å gå inn og ut av aksjemarkedet, men de færreste av oss andre vet det. Derfor er det fornuftige rådet fortsatt følgende: Spar jevnt og trutt, steng markedsstøyen ute - ikke bry deg om børskommentarer i DN - og selg deg gradvis ut.

Kommentaren sto på trykk i Dagens Næringsliv 8. februar 2018