Fondsdagen 2018

Onsdag 14. mars arrangerte VFF Fondsdagen 2018 på Hotel Bristol. Her kan du laste ned presentasjonene fra dagen.

Velkommen

Bernt S. Zakariassen, adm.dir. VFF

Åpningsinnlegg

Morten Baltzersen, Finanstilsynet

Reguleringsflommen fra EU - hva var det som utløste den og har vi mer i vente?

Kjersti T. Trøbråten, Wiersholm

Innledning til paneldebatt om ASK, IPS og individuell pensjonskonto

Bjørn Slåtto, Adm.dir. Eika kapitalforvaltning

Penger - fra huleboer til robot 

Lasse Meholm, DNB

Den nye, kalde krigen

Hans-Wilhelm Steinfeld, Corporate Communications