Forvirrende råd fra Forbrukerrådet

Det er synd at Forbrukerrådets nylige omtale av aksjesparekonto bidrar til mer forvirring enn oppklaring.​

Kommentar av Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Som kjent, lukkes snart det lukrative overgangsvinduet hvor du kan flytte inn eksisterende aksjer og aksjefond på en aksjesparekonto uten at det utløses gevinstskatt. Dette er en god ordning som vi i bransjen er glade for at flere aktører omtaler. Men, nettopp derfor er det synd at Forbrukerrådets nylige omtale, etter vår oppfatning, bidrar til mer forvirring enn oppklaring.

I saken og undersøkelsen som ble publisert i Forbrukerrådets egne kanaler 8. november og deretter gjengitt i flere medier, er det noen punkter vi i VFF opplever som spekulative.

For det første gjelder det overskriften: «Spar 22 720 kroner i gebyr på aksjesparekonto». – Hva? Dette kan ikke stemme, var det første vi tenkte. Og leser man saken, viser det seg at det gjør det heller ikke. Tallet stammer fra beregninger gjort av forvaltningsgebyr på ulike fond over en tiårs-periode.

At forvaltningshonoraret varierer er en kjent sak, men dette har da vitterlig svært lite med aksjesparekontoen å gjøre? De aller fleste tilbyderne har ingen gebyrer i det hele tatt knyttet til selve aksjesparekontoen, og hos de få som har det er gebyret forholdsvis lave.

Hadde det vært aktører i fondsbransjen som hadde hatt en slik tittel som Forbrukerrådet i sin markedsføring, hadde vi raskt blitt tatt for villedende markedsføring etter markedsføringsloven.

Spiller mindre rolle hvor du oppretter aksjesparekontoen

Noe av poenget med aksjesparekonto-ordningen er at du kan samle aksjer og aksjefond fra ulike aktører på én konto. I det store bildet spiller det derfor mindre rolle hvor du oppretter aksjesparekontoen, ettersom du i stor grad kan velge hvilke aksjefond du ønsker å ha plassert der – med noen begrensninger.

Det er heller ikke noe i veien for å opprette flere aksjesparekontoer. Tilbyr ikke den aktøren du opprettet aksjesparekonto hos det fondet du ønsker å spare i, kan du altså opprette en aksjesparekonto hos en annen aktør som tilbyr dette.

Uklar metode for undersøkelsen

Vi mener at grunnlaget for Forbrukerrådets undersøkelse ikke bidrar til å opplyse kundene. Det er et sammensurium av ulike faktorer og metoden som ligger til grunn baseres på et urealistisk scenario.

Vi er klar over at Forbrukerrådet har gjort det til en fanesak å anbefale indeksfond fremfor aktivt forvaltede fond. For mange er nok dette også et riktig valg, men ønsker du mulighet for meravkastning utover indeks og er villig til å ta risikoen forbundet med det, er det ikke noen vei utenom aktivt forvaltede fond.

Forbrukerrådets analyser baserer seg på historisk avkastning, og som bransjen igjen og igjen må informere sine kunder om, så er historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning.

Det begynner å haste

Dersom du ennå ikke har opprettet aksjesparekonto, begynner det å haste. Fristen løper ut 31. desember 2018, men i praksis har de fleste selskaper satt fristen noen dager før.

Bransjen har dessuten satt en frist til 1. desember for å flytte eksisterende aksjer- og aksjefond inn på en aksjesparekonto hos en annen tilbyder enn du har i dag. Dette er gjort fordi slik flytting erfaringsmessig tar noe lengre tid for selskapene å håndtere.

Rekker du ikke denne fristen er det imidlertid ikke noe i veien for å opprette en aksjesparekonto hos din nåværende fondstilbyder og flytte dine andeler inn på denne. Om du senere skulle ønske å flytte fondsandelene til en aksjesparekonto i et annet selskap, kan du gjøre dette når som helst – også etter nyttår.

(Forbrukerrådet benyttet feilaktig datoen 15. desember som frist for intern flytting av ASK-midler i sin sak. Bransjen har ikke satt en slik frist - dette er opp til den enkelte aktør. Forbrukerrådet rettet datoen etter at VFF gjorde dem oppmerksomme på feilen.)