Kjøpte verdipapirfond for 11 milliarder i januar

Det ble satt inn 11,4 milliarder nye kroner i norske verdipapirfond i årets første måned.

Av den totale nettotegningen i verdipapirfond på 11,4 milliarder, gikk 2,3 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 8,9 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond i januar. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå oppe i 1 141 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Uttak i rentefond på personmarkedet

Personkundene nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 1,5 milliarder i januar, mens det ble tatt ut andeler av rentefond for 5,9 milliarder kroner. 5,5 milliarder av disse ble tatt ut av pengemarkedsfond. 

Det høye uttaket skyldes imidlertid ikke at personkundene nå rømmer rentefond:

– Det er grunn til å tro at nettosalget i pengemarkedsfond i stor grad er knyttet til institusjonelle midler plassert gjennom nominee-løsninger definert som personmarked, og dermed feilaktig er blitt registrert som personkundemidler i statistikken, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Proffene nettotegnet for 10 milliarder

De institusjonelle kundene* nettotegnet for 10,6 milliarder i januar. 10,6 milliarder gikk inn i rentefond, 400 millioner gikk inn i kombinasjonsfond og andre fond, mens det gikk 412 millioner kroner ut av aksjefond.

Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg**, ble det nettotegnet andeler for 3,8 milliarder kroner i januar. Forvaltningskapitalen for denne gruppen er nå på 165 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner.

Last nedHele statistikken for januar

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388