Nær 11 milliarder inn i verdipapirfond i februar

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 10,9 milliarder kroner i februar. Personkundene solgte seg noe ned.

Personkundene nettosolgte fond for 620 millioner kroner i februar. Salget gjelder både aksjefond (-470 millioner), kombinasjonsfond (- 97 millioner) og rentefond (-63 millioner).

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Starten av måneden var preget av flere dager med kraftig børsfall. Dette kan nok ha påvirket enkelte fondssparere, men det store flertallet har fulgt rådet for langsiktig sparing om å holde seg ro i urolige tider, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
– I sin natur svinger aksjemarkedet betydelig og disse svingningene er på mange måter en forutsetning for å kunne forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid, sier Zakariassen.

Proffene kjøpte for 5 milliarder kroner

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for hele 6,9 milliarder kroner i februar. Den høye tegningen skyldes i hovedsak konserninterne omplasseringer på 6,2 milliarder kroner hos et av selskapene.  

Institusjonskundene** nettotegnet fond for 5 milliarder kroner i løpet av måneden. Av dette gikk 3,2 milliarder kroner inn i aksjefond, 91 millioner i kombinasjonsfond mens 1,8 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå oppe i 1 143 milliarder kroner.

Hele statistikken for februarStatistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: Tlf: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Tlf: Tlf: 971 85 388