Ny statistikk: 52 milliarder fondskroner på aksjesparekonto

Det har til nå blitt opprettet over 263 000 aksjesparekontoer for verdipapirfond.

Fra lanseringen 1. september i fjor, og fram til årsskiftet har det totalt blitt plassert 52 milliarder kroner i verdipapirfond under aksjesparekontoordningen, fordelt på omtrent 263 000 avtaler. Det viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette var 37 milliarder plassert i selskapenes egne fond (interne fond), mens 12,3 milliarder var plassert i fond forvaltet av andre selskaper (eksterne fond).

– Det ser ut til at aksjesparekontoene har blitt godt mottatt blant fondssparerne. Dette er en god ordning som lar deg kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Ordningen er særlig gunstig for den som allerede sparer i aksjefond og som har opparbeidet seg en latent gevinstskatt. Gjennom hele 2018 kan du nemlig flytte de eksisterende midlene dine inn på en aksjesparekonto uten at det utløser skatt.

– Hold deg til spareplanen

Zakariassen advarer imidlertid mot å bytte fond for ofte. En rekke studier viser nemlig at hyppige handler fort kan bli både dyrt og dårlig, og snarere bidra til å redusere den langsiktige avkastningen enn å øke den.

– Vi anbefaler derfor fondssparere å lage en plan for sparingen og holde seg til den. Ved å opprette en fast spareavtale sprer du innskuddene dine ut i tid, og blir mindre sårbar for risikoen for å investere på ugunstige tidspunkt. Er du ikke fornøyd med utviklingen i det eller de fond du har plassert sparepengene i, så bør du bytte, men vær forsiktig med å hoppe og sprette for mye, sier Zakariassen.

Statistikken viser kun plasseringer i verdipapirfond. Aksjesparekonto-midler plassert i enkeltaksjer kommer i tillegg.


Fakta om aksjesparekonto: 

  • Passer for de fleste som i dag sparer i aksjer og aksjefond og de som tenker å starte slik sparing.
  • Innen utgangen av 2018 kan du overføre eksisterende midler til aksjesparekontoen uten at det utløser gevinstbeskatning. Fra 2019 anses overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto som realisasjon. Du blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. 
  • Du får ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Har du fond der du har urealiserte tap bør du vurdere å realisere andelene og få fradrag for tapet, før du reinvesterer midlene innenfor aksjesparekontoen. 
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet ditt uten at det utløses skatt. Det vil si, om du har kjøpt fond for 100.000 kroner og det har steget til 150.000 kroner, kan du ta ut 100.000 kroner uten beskatning. 
  • Det er kun aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det vil si at kombinasjonsfond og rentefond må holdes utenfor. 
  • Du kan gi en aksjesparekonto som gave eller arv med skattemessig kontinuitet så lenge kontoen overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å splitte en aksjesparekonto i flere kontoer. Gjenlevende ektefelle kan sitte med aksjesparekontoen i uskifte uten at det utløser beskatning. Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at kontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Hele kontoen må overføres.
  • Du kan opprette flere aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere.

Kontakt:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Tlf: 97185388

Mobil: 97185388