15 % har valgt fond etter bærekraftprofil

15 prosent av dem som sparer i aksjefond har valgt fondet hovedsakelig på grunn av fondets bærekraftprofil. Interessen er størst blant kvinner, viser ny undersøkelse.

Verdipapirfondenes forening har gjennomført en undersøkelse om hvor viktig bærekraft er som aspekt når nordmenn sparer i fond. Av dem som allerede sparer, svarer 15 prosent at de har valgt et aksjefond fordi fondet har en tydelig bærekraftprofil.

Ifølge undersøkelsen er det likevel faktorer som "fondets risiko", "kostnader" og "historisk avkastning" som fortsatt teller mest ved valg av fond.

Størst interesse blant kvinner

Interessen for bærekraftige fond er langt høyere blant kvinner enn blant menn, ifølge undersøkelsen. Mens 19 prosent av kvinnene svarer ja på spørsmålet om de har valgt et fond på grunn av dets bærekraftprofil, svarer bare 12 prosent av mennene det samme.

Andelen som har valgt et bærekraftig fond, er størst i aldersgruppen 40-49 år, med 20 prosent.

Vil unngå å investere i visse selskaper

De viktigste årsakene til å at disse har valgt et bærekraftig fond er at «jeg ikke vil plassere penger i en viss type selskap som jeg anser som uetisk eller ikke bærekraftig», eller at de «tror mitt investeringsvalg har en positiv påvirkning på miljø, arbeidsvilkår, menneskerettigheter mm.»

27 % svarer at de har valgt fondet fordi de tror det gir høyere avkastning.


Langt bak svenskene

Den samme undersøkelsen er gjennomført i Sverige de to siste årene. Der svarer i år 33 prosent at de har valgt et fond på grunn av dets bærekraftprofil. Det er en økning fra 24 prosent året før. Også i Sverige er det kvinnene som går i front med en andel på 42 prosent mot menns 25 prosent.

Om ansvarlige og bærekraftige investeringer:

Ansvarlige og bærekraftige investeringer er et område som har vært i rivende utvikling de siste årene.

Fond som investerer ansvarlig tar hensyn til en rekke faktorer innen miljø, sosiale aspekter og eierstyring av de ulike selskapene i sitt investeringsunivers. Et internasjonalt samlebegrep for dette er ESG som står for "environmental, social and governance".

De fleste fondsforvaltere inkluderer allerede slike faktorer i sin daglige vurdering av risiko og investeringsmuligheter.

Ønsker du å sette sparepengene dine i selskaper med en spesiell grønn eller bærekraftig profil?

Det finnes i dag en rekke fond som retter seg mot ulike aspekter ved ESG. Det kan f.eks. være fond med lavt karbonavtrykk, fond som ikke investerer i våpen, alkohol eller spillselskaper, fond som skal fremme likestilling, eller fond som hovedsaklig fokuserer på fornybar energi. Les mer om dette hos VFFs medlemsselskaper.

Les mer om ansvarlige investeringer og hvilke ulike virkemidler som i dag benyttes på «Den lille fondshåndboken»

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

Bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388