50.000 nye spareavtaler i fond i fjor

Stadig flere nordmenn velger fast sparing i verdipapirfond. I løpet av fjoråret ble det startet opp 52.310 nye spareavtaler. 38 prosent av avtalene går gjennom en aksjesparekonto.

Totalt har nordmenn nå 905.292 spareavtaler i fond, en økning på 6 prosent fra året før. Det viser den årlige Spareavtaleundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Vi har sett en kraftig vekst i antall spareavtaler blant nordmenn det siste året, med over 50.000 nyopprettede spareavtaler, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto. Vanligvis med månedlige trekk. Til sammen kjøpes det fondsandeler gjennom slike spareavtaler for 868 millioner kroner hver måned.

– Den beste formen for langsiktig sparing

– Vi mener en fast månedlig spareavtale i aksje- og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing.

– Ved å spre investeringene dine i aksjemarkedet over tid, reduserer du risikoen for å investere på «feil» tidspunkt. Med fast automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv uten at du trenger å tenke på det, sier Zakariassen.

Sparer mer per måned

I snitt sparer nordmenn 958 kroner i måneden per avtale. Det er en økning på 44 kroner fra året før.

Sparer mer med ASK

Aksjesparekonto ble lansert høsten 2017. Ved inngangen til 2019 gikk 38 prosent av alle spareavtaler gjennom en aksjesparekonto (ASK).

Undersøkelsen viser at de som sparer gjennom en aksjesparekonto i snitt sparer mer per måned enn dem som er utenfor ordningen. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp innenfor ordningen er 1033 kroner, mens de utenfor i snitt sparer 908 kroner per måned.

De unge øker mest

Det er flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av antallet spareavtaler. Det er imidlertid aldersgruppen 25-39 år som har hatt den prosentvise største økningen det siste året. Denne gruppen er registrert med 23.717 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 12 prosent.

Menn sparer mest

Det er fortsatt store kjønnsforskjeller i bruk av spareavtaler. Menn har både flere spareavtaler enn kvinner og de sparer mer hver måned. Ifølge undersøkelsen står menn nå for 62 prosent av nordmenns totale sparing gjennom spareavtaler i fond, mot kvinners 38 prosent.

Om undersøkelsen: Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2018.

Last ned faktaark om undersøkelsen her.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

Bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388