Åtte milliarder kroner inn i verdipapirfond i april

Det ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for totalt nesten 8 milliarder kroner i april. Det meste av dette ble satt i ulike typer rentefond. Personkundene nettotegnet fondsandeler for 1,4 milliarder kroner.

Av norske personkunders nettotegning på 1,4 milliarder kroner ble ca. 300 millioner tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens 1,2 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Så langt i år har personkundene nettotegnet verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner og forvaltningskapitalen har steget over 10 prosent til 252 milliarder kroner.

Det ble også nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for om lag 1,6 milliarder kroner i april. 300 millioner ble satt i aksjefond og om lag 1,2 milliarder i rentefond. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjonsmidler, individuell pensjonssparing (IPS) og livsforsikringsmidler med fondsvalg.

Proffene nettotegnet for 4,4 milliarder

Norske institusjonskunder* nettotegnet verdipapirfond for 4,4 milliarder kroner i april. 330 millioner gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 4,2 milliarder ble satt i rentefond.

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for nær 8 milliarder kroner i april. Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på totalt 1 235 milliarder kroner.

Korrigering av feilrapportering ga fall

Flere fond forvaltet av KLP er i april registrert med negative tall for brutto tegning og/eller innløsning i april. De samme fondene har også tilsvarende fall i forvaltningskapitalen (isolert sett 20 mrd. kroner). Dette skyldes at selskapet fram til nå feilaktig har rapportert midler i fond-i-fond løsninger for både tilførsel- og mottakerfond. Selskapet har nå endret sin rapporteringsrutine for fond-i-fond for å unngå dobbeltrapportering for disse strukturene.

Konsekvensen er at de fond dette berører kommer ut med negative transaksjonstall og fall i forvaltningskapitalen i den måneden endringen ble foretatt, dvs. april. Berørte statistikker er «totalmarkedet» og «norske institusjonskunder»

Hele statistikken for april | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388