Complianceseminar 29. oktober 2019

Tirsdag 29. oktober 2019 arrangerte VFF sitt årlige complianceseminar. Presentasjoner fra dagen finner du her.

Nytt fra Finanstilsynet

Britt Hjellegjerde og Didrik Løvvik, Finanstilsynet

Nå skal robotene følge god skikk

Siv Seglem, FinAut

Mifid IIs innvirkning på forvaltningsselskaper

Kjersti T. Trøbråten, Wiersholm

Bærekraft og forretningsskikk - forventninger til selskap og ansatte

Anne Grete Wardeberg, Storebrand

Relasjonen mellom forvaltningsselskaper og distributører

Tore Mydske, Thommessen