Fondsdagen 2019

Torsdag 28. mars arrangerte VFF Fondsdagen 2019 på Hotel Bristol. Her kan du se program for dagen.

Velkommen

Bjørn Slåtto, styreleder i Verdipapirfondenes forening

Åpningsinnlegg

Siv Jensen, Finansminister

Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene?

Bernt S. Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening

Sustainable finance - status nye EU-regler

Jeanett Bergan, KLP Kapitalforvaltning

What Brexit outcomes could mean for investors

Alex Morozov, Morningstar

Fondssparing fra kundens perspektiv

Eivind Berg, forfatter av blogg om sparing og privatøkonomi

Gir mer kunnskap mer sparing?

Ellen Kathrine Nyhus, Professor ved Universitetet i Agder

Løs folks problemer! Teknologien i seg selv løser ingen problemer

Jostein Magnussen, Netlife

Hvis du vil ha tilsendt presentasjoner fra dagen kan du ta kontakt med: solveig@vff.no