Fondssparerne kjøpte for en halv milliard i oktober

Personkundene kjøpte verdipapirfond for 565 millioner kroner i oktober. Totalt endte tegningen så vidt i minus.

Personkundene kjøpte verdipapirfond for netto 565 millioner kroner. Av dette gikk 192 millioner ut av aksjefond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for 694 millioner og kombinasjonsfond for 91 millioner kroner.

Hittil i år har personkundene nettotegnet verdipapirfond for 5,28 milliarder kroner og forvaltningskapitalen er opp 16 prosent til 265 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Pensjonsmidler med fondsvalg* endte med et nettosalg i oktober på 251 millioner kroner. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene solgte aksjefond

De institusjonelle kundene**, det vil si blant annet forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettosolgte verdipapirfond for 1 milliard kroner i oktober. Av dette gikk 1,7 milliarder kroner ut av aksjefond mens det ble nettotegnet rentefond for 578 millioner kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 438 millioner kroner i oktober. Utenlandske kunders forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på ca. 130 milliarder kroner.

Solgte for 300 millioner, men verdien steg

Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 330 millioner kroner i oktober. 2,8 milliarder gikk ut av aksjefond, mens det ble nettotegnet rentefond for 2,3 milliarder.

Likevel har den totale forvaltningskapitalen steget med 1,73 prosent i perioden. Dette kommer av den gode utviklingen i aksjemarkedene forrige måned.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 294 milliarder kroner. Så langt i år har den steget med 165 milliarder – tilsvarende 14,6 prosent.

Hele statistikken for oktober| Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388