Kjøpte verdipapirfond for 33 milliarder i første halvår

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 33 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder. Det er særlig rentefond som har opplevd vekst.

Norske fondskunder har økt sin sparing i verdipapirfond det siste halvåret. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Fasiten viser en nettotegning på 33,3 milliarder kroner. Tegningen fordelte seg slik:
• Aksjefond: -2,5 mrd. kroner
• Kombinasjonsfond: -0,1 mrd. kroner
• Andre fond/hedgefond: -0,1 mrd. kroner
• Obligasjonsfond: 19,2 mrd. kroner
• Pengemarkedsfond: 3,5 mrd. kroner
• Andre rentefond: 13,4 mrd. kroner

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond har steget med 107 milliarder kroner så langt i år og er nå oppe i 1236 milliarder kroner. Dette er ny rekord og tilsvarer en økning på 9,5 prosent fra årsskiftet.

Personkundene har fond verdt 446 mrd. kroner

Personkundene sto for 4,4 milliarder kroner av den totale nettotegningen. Det meste ble satt i ulike typer rentefond.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 7 milliarder kroner. Denne kundegruppen omfatter hovedsakelig personkunders innskuddspensjon, livforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS).

Totalt har norske personkunder nå plassert 446 milliarder kroner i verdipapirfond fordelt med 253 milliarder i «frie midler» og 193 milliarder kroner i pensjonsmidler.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene nettotegnet for 19,8 milliarder i første halvår. Dette er «proffene» i markedet og er typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner og stiftelser.

Institusjonskundene nettotegnet rentefond for 25,5 milliarder, mens det ble innløst aksje- og kombinasjonsfond for 5,5 milliarder kroner.

Utlendingene kjøpte

Utenlandske fondskunder har fortsatt å kjøpe norske verdipapirfond i år. I første halvår ble det registrert en nettotegning på 2,2 milliarder kroner fra utlandet. Utenlandske kunder har nå plassert verdier for 123 milliarder kroner i norske verdipapirfond, en økning på 11 prosent hittil i år.

Halvparten plassert i aksjefond

Den totale forvaltningskapitalen på 1236 milliarder kroner i norske verdipapirfond fordeler seg i dag på følgende måte:
• Aksjefond: 611,7 mrd. kroner
• Kombinasjonsfond: 72,8 mrd. kroner
• Andre fond/hedgefond: 12,2 mrd. kroner
• Rentefond: 539,4 mrd. kroner, hvorav:

  • Obligasjonsfond: 314,9 mrd. kroner
  • Pengemarkedsfond: 108 mrd. kroner
  • Andre rentefond: 116,6 mrd. kroner

Last ned presentasjon av halvårstallene her
Hele statistikken for 1. halvår | Statistikk for juni


Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388